Den tidligere trenerduoen Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun mener fremdeles at oppsigelsen er ugyldig - mens Rosenborg står på det motsatte.

Adresseavisen skriver torsdag formiddag at Ingebrigtsen allerede er blitt kompensert tre millioner kroner mot sin vilje for sparkingen i juli. Det er langt mindre enn kravet fra Ingebrigtsen og hans advokat.

Lokalavisen sitter på sluttinnlegget til den sivile rettsaken der opplyses at Ingebrigtsen har satt de tre millionene i etterlønn til side, «og disse avregnes mot erstatningen for tapt arbeidsinntekt frem til domstidspunktet».

«Erstatningen for tapt arbeidsinntekt knytter seg til perioden fra 19. juli 2018 og frem til domstidspunktet. Størrelsen på erstatningen vil derfor avhenge av tidspunktet for domsavsigelse. Erstatningsbeløpet knytter seg til arbeidsavtalens lønns- og bonusvilkår. Dersom domstidspunktet settes til 28, februar 2019, vil tapet utgjøre 3 750 000 kroner (1 750 000 kroner i lønn + 2 millioner kroner i bonuser). Når utbetalt sluttvederlag på 3 millioner kroner er trukket fra, er lidt tap pr antatt domstidspunkt 750 000 kroner.»

Ingebrigtsen argumenterer for at han har rett på penger ifm. inntektstap frem til domstidspunktet - samtidig som han mener at han bør kompenseres for lønns- og bonusutbetalinger ut den opprinnelige kontraktsperioden, ut 2020, med Rosenborg. Summen kan stige til inntil ti millioner kroner om Ingebrigtsen og hans advokater får det som de vil.

Hoftuns krav kan ligge på rundt 2,75 millioner kroner skriver VG.

– Uenighet fremgår av det sluttinnlegget som ble sendt til retten i går. Jeg ønsker ikke å kommentere noe mer utover det innlegget, sier Rosenborgs advokat, Kristian Nordheim, til TV 2.

– Summene som det angår står i sluttinnlegget fra advokatene til Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun. Vi har bedt om frifinnelse, fordi vi allerede har betalt beløpet vi mener er riktig til de to.

Hovedforhandlingene mellom Ingebrigtsen, Hoftun og Rosenborg starter 21. januar.

Ingebrigtsens advokat, Stein Kimsås-Otterbech, ønsket ikke å kommentere saken overfor TV 2 torsdag.