ny Dansk forskning:

Undersøkelse viser at 30 prosent av danske utøvere doper seg

UTBREDT: Det meste av forskning tyder på at doping er betydelig mer utbredt enn hva andelen positive prøver skulle tilsi. Foto: AFP PHOTO / MICHELE LIMINA.
UTBREDT: Det meste av forskning tyder på at doping er betydelig mer utbredt enn hva andelen positive prøver skulle tilsi. Foto: AFP PHOTO / MICHELE LIMINA.
En oppsiktsvekkende dansk rapport hevder nær én av tre eliteutøvere i Danmark har jukset – noe tilsvarende forskning også hevder er tilfellet i Tyskland.

Det er forskningsrapporten «Doping prevalence among Danish elite athletes», finansiert av Anti Doping Danmark, som kommer med funnene mange sannsynligvis vil finne overraskende.

For mens prosentandelen av positive prøver på tvers av alle idretter ligger stabilt på under to prosent år etter år, hevder altså forskere nå at andelen som jukser i dansk idrett er mer enn ti ganger større.

Oppsiktsvekkende tall

771 danske eliteutøvere har nemlig svart på en undersøkelse hvor målet var å kartlegge hvor mange som har brukt doping det siste året og hvor mange som har brukt doping i løpet av karrieren.

Utøverne var fra en rekke ulike idretter, i aldersspennet 13-30+, og relativt likt fordelt mellom kjønnene.

I en spørreundersøkelse ved bruk av en såkalt randomisert respons-teknikk (RTT), hvor utøverne var garantert full anonymitet, estimeres det at 30,6 prosent av utøverne har brukt doping det siste året. Mellom 3,2 og 26 prosent, når man har lagt inn ein feilprosent, har brukt doping på et eller annet tidspunkt i karrieren sin.

At andelen som har dopet seg på et eller annet tidspunkt er lavere enn andelen som har dopet seg siste året virker noe kontraintuitivt, men forskerne hevder denne logiske bristen skyldes metodebruken – «the difference is not significant», påpekes det.

Spørsmålene utøverne ble stilt var, blant andre, følgende:

«Have you ever intentionally used forbidden substances and/or forbidden methods in order to enhance your sporting performance in competitions?» og “Have you intentionally used forbidden substances and/or forbidden methods in order to enhance your sporting performance in competitions during the last season?»

Mellom 20 og 38 prosent i Tyskland

Som det har blitt nevnt innledningsvis i denne artikkelen, er denne prosentandelen påfallende mye større enn andelen av dopingprøver som faktisk er positive.

Av alle tester Verdens antidopingbyrå (WADA) hadde registrert på tvers av alle idretter i 2016, var 1,6 prosent positive. I 2017 var prosentandelen på 1,43.

Funnene i den danske undersøkelsen er med andre ord ammunisjon for skeptikerne som hevder kampen man kjemper mot doping er så godt som tapt, og enda mer bekymringsverdig for WADA og co. er det faktum at disse nye tallene er helt i tråd med tidligere forskning.

En lignende undersøkelse fra Tyskland i 2007, «Doping in elite sports in Germany: results of a www survey», konkluderer med at mellom 20,4 og 38,7 prosent av tyske eliteutøvere dopet seg i 2005-sesongen.

Prosentandelen som hadde dopet seg på et eller annet tidspunkt i løpet av karrieren var på 25,8-48,1 prosent.

Antidoping Norge igangsatte en lignende undersøkelse i fjor

Skremmende tall fra internasjonal friidrett

Undersøkelser i internasjonal friidrett, hvor en rekke utøvere fra en rekke land har blitt spurt, maler et enda mørkere bilde av tilstanden.

I august i fjor ble, etter mye om og men, «Doping in Two Elite Athletics Competitions Assessed by Randomized-Response Surveys» publisert i Sports Medicine. Med en tilsvarende metodikk endte man opp med at 43,6 prosent av utøverne som deltok i VM i friidrett i Daegu i 2011 hadde brukt doping i løpet av det året.

I De panarabiske lekene i Doha, Qatar, samme året var prosentandelen oppe i hele 57,1 prosent.

– Jeg hadde trodde det var lavere

Mads Kaggestad reagerer på tallene fra Danmark.

– Det er ikke ofte jeg blir overrasket over slik statistikk, men jeg synes det er overraskende høyt når det er snakk om Danmark. Jeg hadde trodd at Danmark ville ha vært lavere på en sånn undersøkelse. Som en vestlig, velfungerende, demokratisk institusjon, med et styresett som jobber med grunnleggende vestlige verdier, med et velfungerende antidopingbyrå, så har jeg hatt mer tillit til Danmark. Antidopingbyrået deres er sannsynligvis et av de beste sammen med det norske. Doping har vært på agendaen i dansk idrettsdebatt, det jobbes med holdningsskapende arbeid, det har vært stort fokus på Bjarne Riis og lignende saker... Jeg hadde trodd det var litt lavere, sier TV 2s dopingekspert, og viser deretter til tidligere avdelingsleder i Antidoping Norge, Mads Drange, og hans bøker om temaet.

– Det er jo som Drange skriver i «Den store dopingbløffen». Man tar to prosent, men det er sannsynligvis mellom 20 og 40 prosent som jukser. Vi vet at mange slipper unna. Det er synd for antidopingarbeidet og de rene utøverne, så det viser at man har en lang vei å gå, avslutter Kaggestad.

Lik TV 2 Sporten på Facebook