Aker stadion i Molde.
Aker stadion i Molde. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Molde-spillereNs advokat til dommerne:

– Dere kan se bort fra den fornærmede jentas forklaring

Ba om full frifinnelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Der aktor Ingvild Thorn Norheim hamret løs på troverdigheten til flere av vitnene i sin prosedyre, argumenterte forsvarsadvokat Øyvind Panzer Iversen for at det er store huller i forklaringene til den fornærmede jenta i saken.

Han ba om full frifinnelse av sin klient.

– Det er ikke nok om dere tror ganske mye mer på det hun sier, dere må utelukke hans forklaring som den riktige hvis dere skal kunne konkludere med at han er skyldig. Enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, sa Panzer Iversen.

Han gikk gjennom sin klients forklaring om hva som skjedde den aktuelle kvelden:

– Han var på (utestedet) Rød, og etter stengetid møttes flere hjemme hos han, deriblant fornærmede. Han opplevde at de fant tonen, gikk sammen og frivillig inn på soverommet, der de hadde frivillig samleie. Han gikk ut og fortsatte nachspielet med de andre i lokalet. Etter at de andre har gått, tok han noen telefoner, ryddet, og oppdaget jenta inne på soverommet. Han vekket henne, hun ble sint, og så skjedde det noe som kommer fram i telefonopptaket som varer i fire minutter, der han blir beskyldt for å ha voldtatt henne.

– Dette er tiltaltes forklaring. Vi kan utelukke denne forklaringen, ifølge påtalemyndigheten. Mon det? Fornærmede sin forklaring inneholder flere feil, motsigelser og uklarheter, som gjør at jeg mener retten faktisk kan se bort fra den forklaringen, sa Panzer Iversen.

Han mener den første motsigelsen kommer i politianmeldelsen når fornærmede sier hun ikke husker noe av det som skjedde på utestedet Rød, og beskriver seg selv som svært beruset.

– Men i avhør med politiet den 15. mai oppfattet hun seg selv som i grei form. Uklarheten som skapes må tas til inntekt for at man ikke kan legge vekt på hva fornærmede sier. Et annet moment er at vi får motstridende opplysninger om forflytningen fra stua til soverommet hjemme hos den tiltalte, sa forsvarsadvokaten, før han presenterte et tredje moment:

– I retten tirsdag forklarte fornærmede at det først var da hun kom hjem, og oppdaget noe unormalt i underlivet, at hun skjønte det hadde skjedd noe. Så kan vi tenke tilbake til lydopptaket, der hun er soleklar på at hun følte seg voldtatt. Og at han hadde vært inni henne. Det samme forklarer hun til voldtektsmottaket den 14. mai. Hun krysset av flere steder for ”nei” og ”vet ikke”, men når det gjaldt vaginalt samleie, krysset hun av for ”ja”, og også ”ja” for om den tiltalte fikk utløsning.

– Det blir spesielt når hun ikke sier det i avhør dagen etter. Da er hun ikke 100 prosent sikker på at han har vært inni henne, men forsto at hun ble voldtatt da den tiltalte sa de hadde hatt samleie frivillig. Det skapes usikkerhet med tanke på hva fornærmede mener har skjedd, og det vingles på helt sentrale punkter.

– Legger vi dette på toppen av det fornærmede sier om egne reaksjoner på alkohol, så er vi ved en situasjon der den strafferettslige verdien av hennes forklaring blir fryktelig usikker. Hun husker ingenting, men våkner etter hvert og har en følelse av at noe rart har skjedd.

I tillegg stilte forsvarsadvokaten spørsmål ved hvordan den fornærmede kunne greie å ta opp en lydsamtale, der hun framstår relativt oppegående, under en time etter at voldtekten angivelig skal ha skjedd.

– 56 minutter senere er hun åndsnærværende nok til å ta opp en lydfil, hvor hun fører en samtale med relativt godt ordforråd, til tross for at hun skal ha vært ute av stand til å motsette seg handlingen. Etter min oppfatning er ikke dere i posisjon til å kunne utelukke min klients forklaring.

– Voldtektsmottaket har heller ikke meldt om en eneste rift eller sårskade i underlivet til fornærmede. Det er relativt uvanlig at man ikke får en skisse hvor sånne ting er anmerket, når samleiet ikke er frivillig. Fraværet av det, støtter opp om den tiltaltes forklaring.

Panzer Iversen var også sterkt kritisk til at familiemedlemmer av den fornærmede har oppsøkt et vitne på arbeidsplassen hennes med formaninger, og at faren til den fornærmede ringte Molde-direktør Øystein Neerland og truet med å knuse kneskålene til Molde-spilleren.

– Medlemmer av familien involverer seg i saken, i sin uheldige iver, langt utover å støtte datteren sin. Vitnet opplevde at hun ble forsøkt påvirket til å forklare seg i en bestemt retning. Det er alvorlig. Det bidrar til å svekke prosessen vi er inne i. Det er uhørt, sa han.

Og avsluttet:

– Forsvarerens oppfatning er at retten ikke kan utelukke min klients forklaring. Kan man ikke utelukke forklaringen, kan man heller ikke dømme ham. Jeg legger ned påstand om frifinnelse.

Dom i saken faller ved frammøte Molde politistasjon mandag 20. august klokka 13.