Antall visninger
Sist oppdatert 18. des. 22:27
306
Biden
232
Trump
270
Presidentvalget skjer ved valg av delegater fra statene. 270 gir flertall.

Valget stat for stat

Tap, zoom eller scroll
WA OR CA NV ID WY ND SD NE KS OK AR MO IA WI IL IN MI OH KY TN MS AL GA FL SC NC VA WV PA NY NH NJ DE DC MD CT RI MA VT ME LA MN TX HI UT AZ NM AK CO MT

TV 2s prognose

Vippestat Leder Vinner

Resultat

Vunnet

Alle stater

Antall visninger