TV 2 oppfordrer deg til jevnlig å besøke denne siden for å lese vår personvernerklæring. Har du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss direkte på kundeservice. Vi vil på din anmodning gi deg oversikt over personopplysninger vi behandler om deg. Du kan alltid be om å få uriktige personopplysninger rettet, slettet eller endret. Du kan også be om at behandlingen begrenses, be om dataportabilitet (overføring av opplysninger til tredjepart som leverer tjenester) eller komme med eventuelle innsigelser til vår behandling av dine personopplysninger.