Personopplysninger er data som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, alder og e-post-adresse. Om TV 2 lagrer personopplysninger om deg når du registrerer deg som kunde, blir TV 2 en databehandler. TV 2 er ansvarlig for personopplysninger vi behandler om deg. At vi er behandlingsansvarlig betyr at vi har plikter og ansvar, og må følge personopplysningsloven.

Dersom andre behandler data på vegne av TV 2 kalles de en databehandler. Dersom TV 2 benytter andre til å behandle data, sørger vi for å ha en avtale som regulerer hvordan dataene skal behandles. Dette kalles en databehandleravtale.