TV 2 overleverer sitt første allmennkringkasterregnskap via et digitalt møte mellom TV 2-sjef Olav T. Sandnes og Medietilsynets direktør Mari Velsand. Foto: Skjermbilde fra Teams-møte
TV 2 overleverer sitt første allmennkringkasterregnskap via et digitalt møte mellom TV 2-sjef Olav T. Sandnes og Medietilsynets direktør Mari Velsand. Foto: Skjermbilde fra Teams-møte

TV 2 klar med første regnskap for avtalen som allmennkringkaster

TV 2 leverte på samtlige krav og styrket seg på kvalitetsinnhold, viser regnskapet for den nye allmenkringkasteravtalen. Det har betydd mye under koronakrisen.

Regnskapet som ble overlevert til Medietilsynet torsdag 30. april inneholder både en redaksjonell oppsummering av 2019 og hvordan mediehuset leverer på innholdskravene, samt beregninger av inntekter og kostnader knyttet til forpliktelsene i avtalen med staten.

– Dette er en spesiell og usikker tid. Det gjør meg ekstra stolt og glad over å legge frem dette regnskapet, som viser at TV 2 og de dyktige folkene våre leverte på hele spekteret av allmennkringkastertjenester og -krav gjennom hele 2019, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

– TV 2s redaksjonelle regnskap viser i detalj at vi har levert på hvert enkelt punkt og viser et totalbilde av hvordan TV 2 har tatt allmennkringkasteroppdraget på største alvor. Det har rigget oss for enda viktigere oppgaver nå i 2020, sier Sandnes.

Oppfyller kravene

Regnskapet går gjennom hvordan TV 2 har levert riksdekkende egenproduserte nyhetssendinger, barne- og ungdomsprogram, samt satset enda mer på norsk film- og tv-drama gjennom året. TV 2 har også ansatt flere folk og journalister i hovedredaksjonen i Bergen. Nysatsingen Lab2 vant diplom under utdelingen av den prestisjetunge presseprisen Skup, for arbeidet med «Kunstgressbløffen».

– Det vi legger frem i dag dokumenterer hvordan vi oppfyller kravene i avtalen med staten. For meg handler det også om å fortelle om alt jeg er stolt av at TV 2 gjorde og fikk til i 2019. Dette er et dokument som forklarer hvorfor det er verdifullt å ha et riksmedium med base utenfor Oslo. Det forteller hvorfor det skaper verdi å sikre NRK konkurranse. Det viser hvordan avtalen skaper ringvirkninger og store mengder nytt norsk innhold, sier Sandnes.

– Koronakrisen har vist hvor viktig det norske mediemangfoldet er. Mediene formidler informasjon og er arenaer for meningsbrytning, samtidig som de gir oss gode kulturopplevelser å samle oss rundt nå når vi ikke kan samles fysisk. TV 2 er, med sin kvalitet og kompetanse, et viktig bidrag til alt dette. Jeg er glad for at vi har fått på plass en avtale som bidrar til å sikre at vi har en solid allmennkringkaster som ser Norge og verden fra et annet sted enn Oslo. Det er viktig for mediemangfoldet, og for demokratiet vårt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Mer norsk innhold

TV 2 har hatt rekordvekst i antall seere i koronakrisen, både på hovedkanalen og TV 2 Nyhetskanalen. En undersøkelse fra Medietilsynet viser at nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 og TV 2 nå.

– Før koronakrisen rammet Norge sikret denne avtalen ansettelser av nye journalister i Bergen, mer norsk innhold av høy kvalitet og en rekke viktige tjenester som det ellers ville vært vanskelig å opprettholde. Nå i krisen bidrar avtalen sterkt til at vi kan levere et så bredt, helhetlig og nyansert bilde som nordmenn fortjener, sier Sandnes.

TV 2 fikk konsesjon som allmennkringkaster i 1992, og har siden det skapt skarp konkurranse for NRK. Denne viktige delen av norske mediemangfold sto i fare for å forsvinne med konsesjonssystemet, før Stortinget og regjeringen vedtok og innførte en ny løsning for kommersiell allmennkringkasting. Avtalen ble utlyst i 2017 og TV 2 vant den året etter.

– Norge er heldige som har forutseende og bevisste politikere, som forstår viktigheten av å tilpasse kartet til landskapet løpende. Det var bakgrunnen for at et bredt flertall på Stortinget sikret denne avtalen, og at regjeringen gjorde en så grundig jobb med den. Vi er jo først og fremst stolte av og glade for at vi får forvalte dette viktige oppdraget, sier Sandnes.

Her kan du lese TV 2s allmennkringkasterregnskap for 2019.