Systemarkitekt Eivind Halle (til v.) presenterer TV 2s nye teknologi under NAB i Las Vegas, sammen med systemingeniør Svein Henning Skaga (til h.).
Systemarkitekt Eivind Halle (til v.) presenterer TV 2s nye teknologi under NAB i Las Vegas, sammen med systemingeniør Svein Henning Skaga (til h.).

TV 2 på scenen i Las Vegas

Utenlandske mediehus lærer ny teknologi av TV 2.

TV 2 har tatt i bruk helt ny teknologi for å effektivisere og modernisere tv-produksjonen. Løsningene til TV 2 er så innovative at selskapet for andre år på rad ble invitert til å presentere dem på NAB (National Association of Broadcasters) i Las Vegas. Dette er verdens største messe for media, underholdning og teknologi og tiltrekker seg over 100 000 delegater fra mer enn 160 nasjoner.

I tillegg har TV 2 den siste tiden hatt delegasjoner fra Japan i øst til USA i vest, samt mange europeiske og nordiske kringkastere på besøk. De er alle interessert i å få et innblikk i hvordan TV 2 har tatt i bruk den nye teknologien

Video over IP

Et av de store fremskrittene som Teknologiavdelingen i TV 2 står bak, er digitalisering av produksjonen ved blant annet å produsere tv over IP.

Digitale signaler kan overføres på ethernet-kabel på samme måte som vi alle bruker internett hjemme. Overgangen fra spesialisert tv-produksjonsutstyr med spesialkabling til gjenbruk av teknologier fra andre og vanlig ethernet- kabling gjør at infrastrukturen kan brukes og gjenbrukes avhengig av behov. På grunn av volum og kjent teknologi er det også stor gevinst i billigere og mer stabilt utstyr og ikke minst kjent teknologi.

Dette gjør det mye raskere og enklere å kople opp nytt utstyr. En annen vesentlig fordel ved dette er at TV 2 blir mindre bransjespesifikk fordi det nå benyttes tradisjonelt nettverksutstyr på lik linje med andre bransjer.

Med IP-teknologi i bunn har TV 2 utviklet en svært smidig løsning for en rimelig og bærekraftig innholdsproduksjon. Det er nå mulig å ha personell og utstyr på flere ulike steder som deltar likeverdig i samme produksjon. Slik at grafikk kan legges på tv-bildet fra Bergen selv om nyhetssendingen produseres i Oslo. Kontrollrommet til en sportssending kan være i Bergen selv om studioet er i et annet land. Det er ikke lenger behov for fysisk nærhet og tradisjonell kabling som binder dem sammen.

Dette betyr en kraftig reduksjon i behovet for å reise til mesterskap og større produksjoner ute i verden. Den nye måten å arbeide på er mye mer fleksibel og gir helt andre muligheter i forhold til skalerbarhet. En annen fordel er at det er mye mindre teknologisk fotavtrykk i arbeidsmiljøet.

Innholdsforvaltning

TV 2s største transformasjonsprosjekt gjennom tidene er Greenfeld Playout (GPO), som handler om innholdsforvaltning og publisering.

TV 2 var tidlig ute med web og strømmetjenester med vår Sumo-plattform. Det oppstod raskt et behov for å kunne koordinere strømmetjenesten med det tradisjonelle tv-innholdet ved hjelp av en god teknologisk arkitektur for bedre publisering, effektivisering og samhandling. Dette behovet er nå løst med GPO-prosjektet.

TV 2 har egenutviklet et system som innehar et sett med regler og prinsipper som gjør at man kan integrere mange ulike systemer sammen uten å koble systemene direkte til hverandre, en såkalt servicebus. Hvert system kommuniserer med et adapter i servicebussen og ikke direkte med hverandre. Dette løsriver systemer fra hverandre, slik at de kan kommunisere uten avhengighet av eller kunnskap om andre systemer som er koblet til servicebussen.

Med GPO er TV 2 nå posisjonert for å takle de raske endringene som skjer i markedet, gjennom å kunne styre endringer og tilpasninger på en langt mer effektiv og smidig måte. Løsningen gjør innhold og metadata tilgjengelig på nye måter og legger til rette for bedre datagrunnlag for analyser.