MENER NÆRINGEN IKKE TAS PÅ ALVOR: Bondelagets leder Nils T. Bjørke (i midten) kaller statens tilbud overraskende dårlig. Her mottar han statens tilbud fra forhandlingsleder Leif Forsell. Merete Furuberg i Norsk Bonde  og Småbrukerlag til venstre. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)
MENER NÆRINGEN IKKE TAS PÅ ALVOR: Bondelagets leder Nils T. Bjørke (i midten) kaller statens tilbud overraskende dårlig. Her mottar han statens tilbud fra forhandlingsleder Leif Forsell. Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukerlag til venstre. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

Staten tilbyr bøndene 17.000

Statens tilbud til bøndene gir grunnlag for en inntektsvekst på 7 prosent i 2012.

Det tilsvarer 17.000 kroner per årsverk. Tilbudet kommer seks dager på overtid, og er på til sammen en milliard kroner. - Godt tilbud Dette er langt lavere enn de 1,7 milliardene bondeorganisasjonene mener må til for at de ikke skal sakke ytterligere akterut i forhold til andre grupper. - Tilbudet fra staten gir god inntektsutvikling for bøndene, og vi prioriterer spesielt husdyrholdet i distriktene. Tilbudet tar hensyn til svakere inntektsutviklin

Mer innhold fra TV 2