SORT GULL: Daglig hentes det opp 2,23 millioner fat petroleumsprodukter fra norsk sokkel. (Foto: Hommedal, Marit/SCANPIX)
SORT GULL: Daglig hentes det opp 2,23 millioner fat petroleumsprodukter fra norsk sokkel. (Foto: Hommedal, Marit/SCANPIX)

Produksjonen øker på norsk sokkel

Markant økning fra september til oktober.

I oktober var den gjennomsnittlige norske dagsproduksjonen 2,23 millioner fat olje, NGL og kondensat. Det er en oppgang på rundt 400.000 fat fra september.

Økningen kommer til tross for at produksjonen fra noen felt var redusert i perioder i oktober på grunn av diverse tekniske problemer.

Den totale gassproduksjonen var 9,3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3), en oppgang på 3,6 milliarder fra måneden før. Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1.868.000 fat olje, 278.000 fat NGL og 84.000 fat kondensat.

Ved utgangen av oktober var gjennomsnittlig oljeproduksjon per dag hittil i år om lag 1,8 millioner fat. Dette er litt mindre enn Oljedirektoratets prognose. 1 fat olje tilsvarer 159 liter. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2