Også healing faller innunder WHOs satsing
Også healing faller innunder WHOs satsing

WHO satser alternativt

Verdens helseorganisasjon ber medlemsland dele erfaringer med alternativ behandling

Uttalelsen fra konferansen i regi av WHO i Beijing styrker statusen til folkemedisin og alternativ behandling. Verdens helseorganisasjon ber land integrere alternativ medisin, som for eksempel akupunktur og urtemedisin, i helsevesenet. Videre vil WHO at landene utveksler erfaringer når det gjelder helsepolitikk, regulering, utdanning og praksis. En av grunnene er at WHO anerkjenner effekten av folkemedisin og alternativ behandling i utvilklingsland i Afrika og Asia. Vider

Mer innhold fra TV 2