SKATTEPAKKE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Sunni Grøndahl Aamodt ordfører i Modum og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på onsdagens pressekonferanse på Blaafarveværket. Foto: Terje Bendiksby
SKATTEPAKKE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Sunni Grøndahl Aamodt ordfører i Modum og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på onsdagens pressekonferanse på Blaafarveværket. Foto: Terje Bendiksby
Innfører stor skattepakke:

Vil hente inn milliarder på laks og kraft

Regjeringen foreslår en stor skattepakke for naturressurser som totalt vil hente 33 milliarder for ekstra grunnrenteskatt fra kraft og laks.

Dette kom fram da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holdt pressekonferanse på Blaafarveværket i Åmot onsdag morgen.

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten på vannkraft for fastprisavtaler. Det betyr at selskaper skal betale for å tjene penger på norsk grunn.

God velferd til alle

– Fellesskapet trenger større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– En viktig del av dette blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sier Støre.

Regjeringen foreslår blant annet en effektiv sats på 40 prosent grunnrenteskatt når det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Økte skatteinntekter

Disse skatteinntektene anslås til opp mot fire milliarder kroner årlig.

I tillegg foreslås en økt grunnrenteskatt på vannkraft, og disse inntektene blir anslått til 11,2 milliarder kroner årlig.

Grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 37 til 45 prosent.

Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig. Småkraft er unntatt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre under onsdagens pressekonferanse på Blaafarveværket. Foto: Gorm Røseth / TV 2
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre under onsdagens pressekonferanse på Blaafarveværket. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Forslaget er basert på innspill fra kraftbransjen og har vært på høring.

Den nærmere utformingen vil bli fastsatt i forskrift, med sikte på iverksettelse 1. januar 2023.

Regjeringen har varslet at statsbudsjettet vil bli et ansvarlig budsjett med redusert oljebruk.

– Langsiktige tiltak

Samtidig øker utgiftene på mange viktige områder, et gap på titalls milliarder kroner.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å få på plass mer langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre enn i dag. Forslaget vi nå legger frem mener vi vil bidra til nettopp det, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen mener disse forslagene vil øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig.

  • Grunnrenteskatt på havbruk: Effektiv skattesats på 40 prosent. Skatteinntekter: 3,65-3,8 milliarder årlig.
  • Øke grunnrenteskatten på vindkraft på land: Effektiv skattesats på 40 prosent. Skatteinntekter 2,5 milliarder årlig.
  • Det innføres også et eget høyprisbidrag på vann og vindkraft.
  • 23 prosent ekstraskatt på strømpris over 70 øre.
  • Høyprisbidrag på vind- og vannkraft: 16 milliarder årlig.

– Dramatisk

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener regjeringens nye skattepakke for kraft- og havbruksnæringene er feil medisin.

– Det er dramatisk at regjeringen innfører så store skatteendringer. Det norske bedrifter trenger nå, er forutsigbarhet. I stedet innfører regjeringen en omveltning på rundt 33 milliarder kroner som kommer på toppen av allerede høye skatter for næringslivet, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.