SE VIDEO

Vernede korallrev fulle av fiskeredskap

Store mengder fiskeutstyr funnet i flere verneområder i Trondheimsfjorden.

Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som nå utfører en større kartlegging av tre verneområder i Trondheimsfjorden.

Ser ille ut

Funnene er ikke lystige med tanke på tapt fiskeutstyr som ligger inne blant korallrevene på mellom 40 og 550 meters dyp.

— Det sitter mange langliner der nede. Disse fester seg lett fast i korallene. Vi ser også en god del med garn. Hovedproblemet for korallene er at de blir ødelagt når fiskerne prøver å få utstyret opp igjen. De kan bli knust eller brekke i biter, og de havner på steder der de ikke overlever, forteller seniorforsker Johanna Järnegren i NINA til TV2.

— Ser det ille ut?

— Ja, det gjør jo det, men vi er ikke overrasket. Dette er jo svært attraktive fiskeplasser.

ILLE: Fiskeredskaper og koraller i en salig blanding på 230 meters dyp i Trondheimsfjorden. Foto: Johanna Järnegren
ILLE: Fiskeredskaper og koraller i en salig blanding på 230 meters dyp i Trondheimsfjorden. Foto: Johanna Järnegren

Finner nye korallrev

Formålet med kartleggingen er å se på korallenes befatning og utbredelse. Dette kan bidra til at det ikke fiskes i områder hvor det er koraller og man kan sette fast fiskeredskaper, ifølge Statsforvalteren i Trøndelag, som har iverksatt undersøkelsene.

— Hovedoppdraget vårt er å kartlegge revene vi vet om, og eventuelt finne nye. Vi har funnet flere store rev som man tidligere ikke har hatt oversikt over. Et av dem var 650 meter langt og 300 meter bredt i Skarnsundet. Det er veldig stort i en fjord, poengterer Järnegren.

VÅR REGNSKOG: Forsker i NINA, Johanna Järnegren, håper folk skjønner hvor viktige korallrevene er for livet i havet. Foto: Lena van Giesen, NTNU
VÅR REGNSKOG: Forsker i NINA, Johanna Järnegren, håper folk skjønner hvor viktige korallrevene er for livet i havet. Foto: Lena van Giesen, NTNU

Ikke bare negativt

Forskerne bruker et undervannsfartøy med videokamera for å dokumentere sjøbunnen. Det de ser er ikke bare negativt.

— Korallrevene ser friske ut til tross for fiskeredskapene som ligger der. Der jo fantastiske farger og strukturer der nede. Dette er Norges svar på regnskogen, og veldig viktige å ta vare på med tanke på livet i havet.

Järnegren håper lokalbefolkningen og fiskere i disse områdene blir bevisst på korallrevenes verdi og viser hensyn.

— Verneområdene er jo opprettet nettopp for å beskytte korallene. Vi må prøve å finne fiskemetoder og utstyr som ikke ødelegger korallene eller få et totalt fiskeforbud, mener NINA-forskeren.

FRISKE: Til tross for mye fiskeutstyr ser korallrevene ut til å ha en god helsetilstand. Foto: Johanna Järnegren
FRISKE: Til tross for mye fiskeutstyr ser korallrevene ut til å ha en god helsetilstand. Foto: Johanna Järnegren

Veien videre

Når undersøkelsene i Trondheimsfjorden er ferdige skal NINA levere en rapport til Statsforvalteren der de redegjør for sine funn.

— Disse verneområdene er ikke vernet mot fiskeaktiviteter som kan være ødeleggende for koraller. Når vi nå får en ny oversikt over hvor korallrevene befinner seg kan vi mye lettere informere fiskere og fritidsfiskere i disse områdene om å vise hensyn. Vi skal også prøve få korallrevene inn på kart som fiskere bruker, sier Carina Ulsund hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Kan bli restriksjoner

De foreløpige funnene viser at verneverdiene trues av fiskeaktiviteten.

— Det er jo snakk om så store mengder med både gamle og nye fiskeredskaper som ligger her at vi må melde dette videre til Miljødirektoratet. Det er Statsforvalterens rolle i slike saker. Så må Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet ta en vurdering på om det bør innføres restriksjoner på fiskeaktivitet eller fiskeredskaper i de marine verneområdene, sier Ulsund.

Ikke overrasket

Havforsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet har forsket på norske korallrev i 22 år.

— Tapte fiskeredskaper i kystnære korallrev er veldig vanlig. Det er mest liner og garn som gjerne stammer fra kystfiskere som ønsker å få gode fangster nær korallrevene. Sei og uer er fiskearter som trives veldig godt i slike områder og de er ettertraktede arter. Hobbyfiskere utgjør et minimalt problem, sier Buhl-Mortensen.

ØNSKER FISKEFORBUD: Forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet ønsker at flere korallrev bør vernes mot passive bunnredskaper så som line og garn. Foto: Christine Fagerbakke
ØNSKER FISKEFORBUD: Forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet ønsker at flere korallrev bør vernes mot passive bunnredskaper så som line og garn. Foto: Christine Fagerbakke

Ikke rydd opp!

Problemene med at fiskeredskaper setter seg fast i korallrevene er mange, ifølge forskeren.

— Det er jo forsøpling og utstyret kan drive såkalt spøkelsesfiske i veldig mange år. Arter kan forsvinne og over tid blir korallrevene ødelagte. De bruker veldig lang tid på å vokse frem igjen.

— Bør man fjerne redskapene fra korallrevene?

— Nei, da vil man bare ødelegge enda mer. Verningen av korallrevene betyr i dag stort sett at det er fiskeforbud med bunntrål. Det burde vært et forbud mot all fiske, mener Buhl-Mortensen.

VAKKERT: Slik ser litt av det nyoppdagede revet i Skarnsundet ut. Foto: Johanna Järnegren
VAKKERT: Slik ser litt av det nyoppdagede revet i Skarnsundet ut. Foto: Johanna Järnegren

Etterlyser nasjonal plan

Han opplyser at det er registrert cirka 1 700 korallrev i Norge, men at det antagelig finnes fler enn 10 000. 120 korallrev ligger i kystnære strøk og i fjordene. Noen av disse er grundig undersøkt, men langt fra alle.

— Det er kjempefint at de tre verneområdene i Trondheimsfjorden nå undersøkes. Men det burde vært en overordnet statlig plan for hele Norge, slik at man fikk satt disse undersøkelsene inn i et større system. De pågående undersøkelsen er for få og for lokale, mener Buhl-Mortensen, som legger til:

— Havforskningsinstituttet har flere ganger søkt om å få gjøre en slik kartlegging, men det har vist seg vanskelig å få finansiering.

— Hvorfor er disse korallrevene så viktige å bevare?

— Kystnære korallrev er utrolig artsrike og en stor kilde til biomangfold. Dette gjør økosystemet fleksibelt og tilpasningsdyktig i tilfelle det skjer endringer i sjøområdene, sier havforskeren.

Ønsker samarbeid

Seniorforsker Johanna Järnegren i NINA er enig med Buhl-Mortensen.

— En nasjonal kartlegging av de viktige korallområdene er nødvendig, og krever samarbeid mellom forskningsmiljøene. Arbeidet vi gjør for Statsforvalteren i Trondheimsfjorden nå i høst er et viktig bidrag til dette.

ARTSMANGFOLD: De utrolige mengdene med arter som lever i korallene tiltrekker seg fisk som jakter på mat. Foto: Johanna Järnegren
ARTSMANGFOLD: De utrolige mengdene med arter som lever i korallene tiltrekker seg fisk som jakter på mat. Foto: Johanna Järnegren