WHO: Ingen markant strålingsspredning til andre land

Det finnes ikke bevis for at betydelige mengder radioaktive stoffer fra atomkraftverket i Japan har spredd seg til andre land, ifølge Verdens helseorganisasjons (WHO).

- WHO vil forsikre regjeringer og befolkninger om at det på det nåværende tidspunkt ikke finnes bevis for noen nevneverdig internasjonal spredning fra atomanlegget, sier WHOs representant i Kina Michael O'Leary.

- Det har versert rykter via blant annet tekstmeldinger om at en truende sky av radioaktiv stråling kan spre seg over Asia og videre fra det ødelagte kjernekraftanlegget. Vi oppfordrer regjeringer og vanlige folk til å forsøke å stanse disse ryktene, som er skadelige for allmennheten, legger han til. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2