Viser vei i skogen

Innbyggere i Amazonas får norsk hjelp til å tjene penger på noe annet enn å hogge trær. -Vi vil vise at verden er villig til å betale dem som bevarer regnskog, sier utviklingsminister Heikki Holmås (SV).

Utviklingsministeren og miljøminister Bård Vegar Solhjell (SV) besøkte i helgen små lokalsamfunn i den brasilianske jungelen som forsøker å virkeliggjøre visjonen om bærekraftig utvikling med støtte fra Norge.

Lokalsamfunn får bistand på betingelse av at de lar skogen stå. Dermed vernes lokale naturressurser, mens klimautslippene går ned.

– Jeg har ingen tro på at du kan ta vare på skogen uten at folkene som bor der, er med på laget, sier Holmås.

Verdsetter naturen

Den norske skogsatsingen baserer seg på en av de grønne strategiene som diskuteres i forhandlingene fram mot miljø- og utviklingstoppmøtet i Rio de Janeiro denne uka: Å sette en pris på naturressursene som gjenspeiler den egentlige verdien de har for mennesker og samfunn.

Tanken er at naturressurser har en verdi det er lett å ta for gitt og som ikke alltid kommer til uttrykk i markedspriser. Tar man hensyn til den egentlige verdien, kan det bli lettere å prioritere miljøet og støtte dem som tar vare på ressursene.

– Vi kan gi lokale politikere et ekstra argument for å bevare skogen, sier Holmås.

Han håper konferansen i Rio blir en positiv overraskelse.

– Men forventningene er ikke de høyeste, innrømmer han.

Den økonomiske krisen i Europa og presidentvalget i USA til høsten gjør det vanskelig å enes om nye, konkrete miljø- og utviklingstiltak.

– Hovedutfordringen blir å overvinne de nasjonale motsetningene, mener utviklingsministeren.

Grønt veikart

Et annet hovedtema i forhandlingene i Rio er de såkalte bærekraftsmålene. Meningen er at de skal overta for FNs tusenårsmål etter 2015. Mens tusenårsmålene i hovedsak dreier seg om utvikling, helse og fattigdomsbekjempelse, skal bærekraftsmålene i større grad vektlegge miljøhensyn.

Forslaget har i prinsippet fått støtte fra mange land, men hvordan de nye målene skal se ut, er foreløpig uklart. Diskusjonene i Rio vil dreie seg om timeplanen for arbeidet med bærekraftsmålene og når de kan bli vedtatt.

– Dette er et av områdene hvor jeg har størst forhåpninger, sier Holmås.

– Livet forandret

Med over 50.000 deltakere blir miljø- og utviklingstoppmøtet i Rio de Janeiro trolig det største FN-møtet noensinne. Temaene som drøftes, dreier seg om forholdet mellom miljøhensyn og økonomisk utvikling.

Målet er å få til begge deler samtidig – for eksempel mindre tømmerhogst og mer økonomisk velstand i Amazonas. Norges bidrag går via det brasilianske Amazonasfondet til stiftelsen FAS, som driver prosjektene i landsbyene.

– Livene våre har forandret seg etter at vi fikk støtte fra FAS. Vi har fått egen videregående skole og inntekter fra turisme, sier Raimunda das Chagas, som i sin tid grunnla landsbyen Saracá som Solhjell og Holmås besøkte lørdag.

Mens tømmerhogsten tidligere var omfattende og i stor grad ulovlig, hogges det nå lite og lovlig i Saracá.

– For dem som livnærte seg av ulovlig hogst, var det vanskelig å skulle slutte med det. Noen er blitt fiskere i stedet. Men mange har flyttet og slått seg ned i byene i stedet, forteller Chagas. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2