Vil ha flere innvandrere i tysk offentlig tjeneste

Hver femte offentlig ansatte i Tyskland bør komme fra en innvandrerfamilie, mener landets integrasjonsombud Maria Böhmer. Men hun vil ikke innføre kvoteordninger for å nå dette målet.

Böhmer, som er statsminister Angela Merkels fremste rådgiver i spørsmål som angår innvandringspolitikk, sa på torsdag at hver femte innbygger i Tyskland har innvandrerbakgrunn. Dette bør avspeiles i ansettelsespolitikken i de offentlige tjenestene, mente hun.

- Det er ikke snakk om å innføre kvoter, understreket integrasjonsombudet. I et intervju med avisen Rheinische Post framholdt hun at Tyskland spesielt trenger flere lærere med bakgrunn fra innvandrerfamilier.

Både i utdanningssektoren og i andre deler av det offentlige apparatet gjelder det å dra nytte av den språklige og flerkulturelle kompetansen hos mennesker med en slik bakgrunn, sa Böhmer videre. Innvandrerne har for lengst bevist at de duger, understreket hun.

Hun viste til den store innsatsen folk med innvandrerbakgrunn gjør ikke minst i politiet og brannvesenet i Tyskland. Sentrum-høyreregjeringen som kom til makten i Tyskland i fjor, har i sin koalisjonsavtale lovet å øke andelen ansatte med slik bakgrunn i offentlig sektor. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2