Slike sugerør av plast kan bli forbudt i EU. Foto: Patrick Pleul
Slike sugerør av plast kan bli forbudt i EU. Foto: Patrick Pleul

Vil forby q-tips, sugerør og plastbestikk

EU-kommisjonen går inn for forbud mot q-tips, sugerør, bestikk og tallerkener av plast. Også Norge omfattes av reglene.

EU-kommisjonens utgangspunkt er at all engangsplast bør forbys hvis det fins rimelige alternativer som er lett tilgjengelige. Forbudet som nå foreslås, vil omfatte engangsprodukter som bomullspinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner og ballongpinner av plast.

– Ikke misforstå. Disse produktene vil ikke forsvinne, de skal bare lages med andre materialer. Du kan fortsatt arrangere en piknik, drikke en cocktail og rense ørene dine akkurat som før, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

– Forskjellen er at du nå kan gjøre det med god samvittighet, forklarer han.

Pakke med tiltak

Forbudet inngår i en større pakke med tiltak som EU-kommisjonen nå foreslår for å få ned plastforsøplingen i Europa.

Blant de øvrige forslagene er et krav om nasjonale tiltak for å få ned bruken av matemballasje og drikkeglass av plast. EU-kommisjonen krever også at minst 90 prosent av alle plastflasker må resirkuleres. I tillegg foreslås det strengere regler for selskaper som produserer fiskeutstyr av plast. Slikt fiskeutstyr står for hele 27 prosent av forsøplingen langs strendene.

EU-kommisjonen understreker at hvert enkelt land vil få et stort ansvar for å følge opp nasjonalt.

Vil omfatte Norge

Forslaget er stemplet «EØS-relevant». Det betyr at de nye reglene i utgangspunktet også skal omfatte Norge.

Et viktig skritt, mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han har ingenting imot å bli med.

– Jeg er veldig glad. Dette er noe jeg har ventet på, sier Elvestuen på telefon til NTB.

Han lover å komme raskt tilbake til Stortinget med detaljer om hvordan de nye kravene skal følges opp på norsk side.

– Vi vil selvfølgelig gjøre en vurdering av dette umiddelbart og sette i gang med det forberedende arbeidet. Det er ingen grunn til å vente med tiltak.

Håper på halvering

I tiltakspakken har EU-kommisjonen spesielt rettet seg inn mot de ti engangsproduktene av plast som forårsaker mest forsøpling i strandsonen. Kommisjonens egne beregninger viser at tiltakene innen 2030 vil føre til en halvering av forsøplingen fra disse produktene.

Kostnaden for europeiske bedrifter anslås til 2 milliarder euro, tilsvarende omtrent 19 milliarder kroner med dagens kurs. Men kursendringen vil også skape et nytt marked, mener EU-kommissær Jyrki Katainen.

Ifølge ham er tanken å vise vei og skape et marked for nye produkter som hele verden snart vil etterspørre.

– Vi vil bruke EUs regulatoriske makt til å endre logikken i måten markedet fungerer på når det gjelder plast, sier Katainen.

Mener Norge ligger i front

Elvestuen mener Norge allerede ligger langt framme i flere av de sakene EU tar opp, blant annet når det gjelder resirkulering av plastflasker og tiltak for å redusere mengden fiskeutstyr som havner i naturen. Han tror derfor Norge vil klare seg godt når de nye reglene skal innføres.

– Det er ingen grunn til å tro at dette skal bli noe mer utfordrende for Norge enn for andre land, sier Elvestuen til NTB.

Ifølge ham er det også en stor fordel med tiltak som omfatter hele Europa, ettersom tiltakene dermed vil få langt større effekt.

Forslaget går nå videre til behandling i EU-parlamentet og EUs ministerråd. Kommisjonens håp er at en enighet kan komme på plass innen ett år.

Mer innhold fra TV 2