Verdens rikeste land går sammen for å beskytte bankene

G7-landenes sentralbanksjefer og finansministere møttes lørdag i Japan. Nå legger de frem en plan for å sikre mellomstore banker og motvirke inflasjon.

Finanstoppene i G7-landene har møttes i Japan: Med klokka fra midten/venstre: Kazuo Ueda, Tokiko Shimizu, direktør for den japanske sentralbanken, Joachim Nagel, presidenten av Deutsche Bundesbank; Jon Cunliffe, viseguvernør ved Englands sentralbank, Jerome Powell, leder for den amerikanske sentralbanken, Cristine Lagarde, president for den europeiske sentralbanken, Tiff Macklem, Leder for den kanadiske sentralbanken, Francois Villeroy de Galhau, sentralbanksjefen i Frankrike, Ignazio Visco, sentralbanksjefen i Italy Foto: Kiyoshi Ota
Finanstoppene i G7-landene har møttes i Japan: Med klokka fra midten/venstre: Kazuo Ueda, Tokiko Shimizu, direktør for den japanske sentralbanken, Joachim Nagel, presidenten av Deutsche Bundesbank; Jon Cunliffe, viseguvernør ved Englands sentralbank, Jerome Powell, leder for den amerikanske sentralbanken, Cristine Lagarde, president for den europeiske sentralbanken, Tiff Macklem, Leder for den kanadiske sentralbanken, Francois Villeroy de Galhau, sentralbanksjefen i Frankrike, Ignazio Visco, sentralbanksjefen i Italy Foto: Kiyoshi Ota

En stor del av verdens økonomiske makt er samlet i Japan når G7-landenes finansministere og sentralbanksjefer møtes. På agendaen sto inflasjonen, bank-kollapsene og et sterkt ønske om å stabilisere verdens økonomi. Da de kom ut fra møtet var planen klar.

G7-landene

G7-medlemmene er de sju rikeste demokratiske industrilandene i verden. De syv landene det gjelder er Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA.

­­Tar grep om bankene

Finansverden holdt pusten da Silicon Valley Bank kollapset tidligere i år, tett fulgt av Signature Bank og Silvergate Bank. Alle bankene regnes som mellomstore. Problemet som oppsto var sammensatt, men mange har pekt på at de ikke var underlagt strenge nok regler, og at en for stor del av kapitalen var bundet opp. Frykten for at vi skal se en ny finanskrise, som krisen i 2008 der bankene kollapset, har hengt over finansmarkedet gjennom våren.

G7-landene gikk lørdag ut med en ny strategi rettet mot banker og global ressursflyt. Løftet fra G7-landene var at de skal håndtere reguleringsproblematikken i bankene. Handlingsplanen rettet mot bankene lanseres før året er over, annonserte de.

Sterk økonomi – gjenstridig prisstigning

– Den globale økonoien har vist seg sterk i møte med en rekke sjokk: pandemien, Russlands angrepskrig mot Ukraina og inflasjonspresset, står det i et kommuniké nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

– Vi har likevel klart å være rede, raske og fleksible i den makroøkonomiske politikken midt i en usikker global situasjon, sto det.

G7-landene er likevel svært bekymret for inflasjonen. De er helt og fullt dedikert ti å oppnå en stabilitet i prisene og sikre at inflasjonsforventningene ikke stiger.

Problemet som oppstår når prisene stiger, er at virksomheter begynner å planlegge for videre prisøkning i budsjettene sine, og dermed kan prisene stige enda mer i en inflasjonsspiral.

Sentralbanksjefen i Norge redegjorde tidligere i uken for det samme problemet for den norske finanskomiteen.

Vil ta grep på kraftmarkedet

G7-landene vil tilby bistand til lav- og mellominntektsland slik at de kan bidra sterkere inn i kraftkrevende produksjon.

Også dette tiltaket peker tilbake på et problem som kom fort og ble svært alvorlig. Europas avhengighet av russisk kraft er fortsatt et problem, og vil ikke blåse over på lenge enda. Å flytte svært kraftkrevende industri til flere steder i verden, vil gjøre markedet mindre sårbart. Dersom ett produkt er avhengig av kraft fra for eksempel Russland, vil produksjonen stoppe opp i situasjonen vi er i i dag.

Og kanskje oppstår det nye problemer mellom G7-landene og Kina.

Spenningen mellom USA og Kina om Taiwan har synliggjort enda en stor sårbarhet i den globale økonomien, og det er slike sårbarheter G7 vil demme opp for.

Utspillene G7-landene gjorde mot Kina, var mer prøvende enn slagkraftige. USA foreslo å begrense investeringene i Kina for å kjempe mot Beijings bruk av såkalte «økonomiske pressmidler» mot andre stater.

Det de imidlertid snakker svært høyt og klart om, er Ukraina.

Lover nye Russland-sanksjoner

Finanstoppene avsluttet det tre dager lange møtet med å love fortsatt støtte til Ukraina. Landene vil også komme med ytterligere sanksjoner mot Russland.

– Russlands aggresjonskrig er ulovlig, uberettiget og uprovosert, og vi vil fortsette å styrke overvåkningen av transaksjoner over grensene mellom Russland og andre land, sto det i kommunikéet.

Selv om G7-landene fremsto som handlekraftige i håndteringen av bankene og de globale utfordringene, er det mer enn ett av landene som står i alvorlige økonomiske problemer. USA og Storbritannia er begge i historisk utfordrende situasjoner.