Vatikanet og Iran imot strengere vern av kvinner

Vatikanet, Iran og andre religiøse stater motarbeider aktivt FNs innsats for å kreve strengere beskyttelse av kvinner og barn mot vold.

Over 6.000 frivillige organisasjoner er påmeldt til årets konferanse i FN-kommisjonen for kvinners status, som er en av de viktigste begivenhetene ved FN-hovedkvarteret, og som rutinemessig utvikler seg til en diplomatisk tautrekking.

Diplomater fra Vatikanet, Iran og Russland leder an i arbeidet for å fjerne formuleringer i slutterklæringen om at religion og tradisjoner ikke kan brukes som påskudd til å hindre myndighetenes plikt til å eliminere vold mot kvinner og barn.

De motarbeider også henvisninger til voldtekt utført av en kvinnes ektefelle, sier diplomater som deltar på konferansen som åpnet mandag.

Siden forrige konferanse er situasjonen for kvinner i mange land anskueliggjort av attentatet på den pakistanske jenta Malala Yousufzai, som drev kampanje for jenters rett til utdanning, og alvorlige voldtektssaker i India og Sør-Afrika.

– Vold mot kvinner må ses på som menneskerettighetsspørsmål som ikke har noe å gjøre med kultur eller tradisjoner, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til nyhetsbyrået AFP (©NTB)

Mer innhold fra TV 2