USAs høyesterett avviser våpenforbud

Tilhengere av strengere våpenlover i USA gikk på et alvorlig nederlag mandag, da høyesterett slo fast at delstatene ikke kan forby folk å bære våpen.

- Selvforsvar er en grunnleggende rettighet, understreker flertallet av høyesterettsdommerne i sin kjennelse.

Det betente våpenspørsmålet har splittet domstolen så vel som det amerikanske samfunnet, og det var de konservative dommerne som sørget for at delstater og byer nå får strengere retningslinjer å forholde seg til. De mer liberale dommerne stemte mot forslaget.

Domstolen gjør det klart at det ikke nødvendigvis er lov å bære et hvilket som helst våpen for hvilket som helst formål. Det er retten til å væpne seg i selvforsvar som nå er styrket.

Det anslås at andelen sivile som eier våpen, er høyere i USA enn i noe annet land. 90 millioner mennesker skal være i besittelse av om lag 200 millioner skytevåpen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2