Ukraina får hjelp til å ruste opp gassektoren

EU, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) låner penger til Ukraina for at landet skal reformere sin gassektor. Håpet er å unngå en ny gasskrise.

Avtalen som ble inngått fredag betyr blant annet at Ukrainas nasjonale gasselskap, Naftogaz, skal få hjelp til å betale gassgjelden landet skylder Russland. Dessuten skal Ukraina få fylle opp de nasjonale gasslagrene.

- Jeg er ekstremt tilfreds med at vi har oppnådd politiske enighet om en reform av gassektoren i Ukraina, sier EU-kommisjonens president José Manuel Barroso.

Hensikten med låneavtalen, som har en størrelse på 4 milliarder dollar, er å unngå en ny gasskrise og å bedre gassforsyningen fra Russland til Europa.

I januar førte strid mellom Russland og Ukraina om ukrainernes betaling for russisk gass til en to uker lang leveringsstopp som rammet flere land i Europa. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2