Reckrod i Eiterfeld er blant flere anlegg i Tyskland der det lagres gass. Arkivfoto.
Reckrod i Eiterfeld er blant flere anlegg i Tyskland der det lagres gass. Arkivfoto. Foto: Michael Probst / NTB

Tyske gasslagre fylles opp tidligere enn ventet

Tyske gasslagre fylles opp raskere enn ventet og de har nå passert en fyllingsgrad på 75 prosent, til tross for betydelig fall i gassleveransene fra Russland.

Fredag morgen hadde gasslagrene i Tyskland fylt opp 75,43 prosent av lagringskapasiteten. Det er rundt to uker tidligere enn ventet, ifølge foreløpige tall fra europeiske gassoperatører lørdag kveld.

Den høye fyllingsraden er et resultat av lavt gassforbruk i sommer, samt stor import fra det «nordvestlige Europa», melder DPA med gasslagringsforeningen Ines som kilde.

Norge er den største leverandøren av naturgass til EU etter Russland.

Ifølge nye reguleringer i Tyskland må fyllingsgraden nå minst 85 prosent innen 1. oktober og minst 95 prosent innen november. Gasslagrene skal kompensere for svingninger i gassforbruket og utgjøre en slags buffer for gassmarkedet.

Den tyske regjeringen forsøker å sikre at gasslagrene er nesten fulle før vintersesongen for å gjøre landet i bedre stand til å takle full stans i gassforsyningen fra Russland i løpet av vinteren.

En fyllingsgrad på 95 prosent i tyske gasslagre utgjør omtrent samme mengde gass som landet brukte i januar og februar i år.