BÆRES UT: Desmund Tutu bæres ut av St. Georg-katedralen etter bisettelsesseremonien første nyttårsdag. Foto: Mike Hutchings/ AP/ NTB
BÆRES UT: Desmund Tutu bæres ut av St. Georg-katedralen etter bisettelsesseremonien første nyttårsdag. Foto: Mike Hutchings/ AP/ NTB

Tutu valgte vannkremering

Fredsprisvinner Desmund Tutu valgte selv å bli kremert ved alkalisk hydrolyse, også kalt vannkremering. Det skal være mer miljøvennlig.

Metoden gjør kroppen om til støv ved hjelp av en blanding av vann og kjemikalier, i stedet for å kremere med flammer.

Det er en kremeringsmetode som ikke er tillatt i mange land, blant dem Norge.

I Sør-Afrika, Tutus hjemland, er det ikke noe lovverk som omhandler metoden.

Vannkremering blir av flere trukket fram som en mer miljøvennlig metode enn den tradisjonelle kremeringen.

Det kan ifølge en britisk studie redusere klimagassutslippene til krematorier med 35 prosent.

Tutu hadde selv valgt denne kremeringsmetoden. Han hadde også gitt beskjed om at bisettelsen skulle være enkel og måteholden.

Lørdag ble erkebiskop Desmond Tutu fraktet ut av St. Georg-katedralen etter bisettelsen i en kiste laget av furu – den rimeligste som det var mulig å oppdrive.