Trump vil ha rettslig gjennomgang av FBIs bevismateriale

Ekspresident Donald Trump krever at FBI stanser gjennomgangen av bevismaterialet i saken mot ham.

Ekspresident Donald Trump kjemper videre mot FBI. Foto: Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB
Ekspresident Donald Trump kjemper videre mot FBI. Foto: Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB

Trump har gått rettens vei for å kreve at det blir oppnevnt en rettslig tjenesteperson, en såkalt «special master», som kan gå gjennom bevisene på vegne av en dommer.Fram til da må FBI stanse sin gjennomgang av bevismaterialet, krever Trump. Dette er det første rettslige kravet Trumps advokater har kommet med siden FBI ransaket Trumps hjem på Mar-a-Lago-eiendommen i Florida for to uker siden.Ifølge advokatene må man gå ut fra at dokumentene FBI beslagla, er beskyttet av fullmakt