Tror det er mulig å innføre omstridt EU-energipakke i Norge

BRUSSEL (TV 2): Senterpartiet har sagt nei, men olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener det er mulig for Norge å si ja til EUs fjerde energimarkeds-pakke, som gir EUs energibyrå Acer mer makt.

SAMTALER: Olje - og energimister Terje Aasland (Ap) møtte EUs energikommissær Kadri Simson både til middag, møte og under en energikonferanse mellom Norge og EU i Brussel. Foto: Cornelius Poppe/NTB
SAMTALER: Olje - og energimister Terje Aasland (Ap) møtte EUs energikommissær Kadri Simson både til middag, møte og under en energikonferanse mellom Norge og EU i Brussel. Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Fra norsk side har vi vært opptatt av at vi skal kunne opprettholde selvråderetten vår over vannkraftressursene. At vi skal kunne bestemme selv over utenlandskabler og hvordan vi skal utvikle dette videre, sier Asland til TV 2.

Tirsdag var han i Brussel og hadde samtaler med EUs energikommissær Kadri Simson om EUs omstridte fjerde energimarkeds-pakke. På grunn av EØS-avtalen må Norge innarbeide direktivene i vårt lovverk.

Aasland beskriver energimarkedspakka som tiltak for å møte klimautfordringene og sørge for energisikkerhet. I tillegg skal pakka fordele ressursene riktig internt i EU.

EUs energibyrå Acer får mer makt i den fjerde energipakka.

Se faktaboks lenger ned

MULIG: Olje- og energiminister Terje Aasland tror det vil være mulig å slutte seg til EUs fjerde energimarkeds-pakke, som blant annet gir EU-byrået Acer mer makt. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2
MULIG: Olje- og energiminister Terje Aasland tror det vil være mulig å slutte seg til EUs fjerde energimarkeds-pakke, som blant annet gir EU-byrået Acer mer makt. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Samtidig er vi en stor energileverandør, ikke minst gjennom å levere olje og gass til det europeiske markedet. Så vi må balansere dette på en god måte, sier Aasland.

Han gjentar at det uten tvil er viktig for Norge at vi beholder selvråderetten og full kontroll på det norske kraftsystemet.

– Men kan vi da slutte oss til denne siste energimarkeds-pakken?

– Det må vi utforske grundig. Jeg tror det er mulig, men vi gjør noen gode forberedelser i mitt departement om hva dette innebærer. Og hvilke konsekvenser det kan få.

Aasland sier Norge er nært knyttet til naboland, som Sverige, Finland og Danmark. Derfor det det fornuftig at Norge også over tid har et energisamarbeid på tvers av landegrensene.

Dette er EUs fjerde energimarkeds-pakke

* Ble vedtatt i EU i 2018 og 2019. Kalles også for Ren energi-pakken.

* Består av åtte ulike rettsakter

* Blant annet et fornybardirektiv, som lovfester at minst 32 prosent av energimiksen skal være fornybar innen 2030.

* Et energieffektiviseringsdirektiv med mål om minst 32,5 prosent energisparing innen 2030

* Et direktiv for energisparing i bygg

* En revidert forordning for energibyrået Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter), som får en større rolle og mer myndighet.

*Alle rettsaktene, bortsett fra én som allerede er vedtatt, vurderes nå for innlemmelse i EØS-avtalen av Efta/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Kilde: EU/NTB

EU presser på

– Nå begynner EU å bli litt utålmodig ?

– De er litt utålmodige, ja. Men samtidig er de veldig rolige, fordi Norge er en forutsigbar, stabil og trygg leverandør av store mengder energi til Europa.

– Men så sitter du i en regjering hvor det andre partiet, Senterpartiet, sier at Norge ikke skal godkjenne denne pakken?

– Nei, det må vi jo komme tilbake igjen til, fordi vi skal først nå se hvilke konsekvenser disse ulike reglene har for det norske kraftsystemet. Så er det jo helt opplagt, hvor jeg også er enig med Senterpartiet, at det er noen absolutte krav.

De absolutte kravene er at Norge selv skal bestemme om vi skal bygge flere utenlandskabler eller ikke. Aasland sier Norge ikke ønsker å eksponere norsk vannkraft for ytterligere eksport.

– Det tror jeg det er fullt mulig å få gjennomslag for, også i EU.

– Denne saken kan jo potensielt, hva skal vi si, sprenge regjeringen?

– Nå har jeg verken dårlig tid eller høye skuldre, så jeg er helt overbevist om at vi finner løsninger.

Vil forsøke å overbevise Norge

EU-kommissær Kadri Simson bekrefter at temaet var oppe under møtet med Aasland.

– Absolutt, det var et av temaene vi diskuterte, sier Simson.

Hun lover å bidra med nødvendig informasjon for å overbevise Norge om at direktivene tjener det felles energisamarbeidet.

– Vi mener at et velfungerende og sammenkoblet strømmarked ikke bare tjener europeere, men også gir fordeler til nordmenn. Selvfølgelig, det er nødvendig å kommunisere det tydeligere, men jeg tror vi kan bidra med det også.

– Har Norge noe handlingsrom, eller må vi godta alt?

– Siden EU-landene ble enige om denne energipakken, så måtte våre regjeringer det. Det ga noe fleksibilitet til alle de nasjonale parlamentene og regjeringer i Europa. Og den samme fordelen har også Norge. Energi-miksen er forskjellig i ulike land, og selvsagt må vi ta det med i beregningen også, svarer Kadri Simson på TV 2s spørsmål.