78 år gamle Carl Buntion ble henrettet i Texas torsdag. Han var den eldste av delstatens dødsdømte innsatte. Foto: Texas Department of Criminal Justice via AP / NTB
78 år gamle Carl Buntion ble henrettet i Texas torsdag. Han var den eldste av delstatens dødsdømte innsatte. Foto: Texas Department of Criminal Justice via AP / NTB

Texas henrettet sin eldste dødsdømte

78 år gamle Carl Buntion ble henrettet i Texas torsdag, 32 år etter at han skjøt og drepte en politimann. Han var den eldste av de dødsdømte innsatte i Texas.

Drapet skjedde i forbindelse med en rutinemessig kontroll i trafikken. Advokatene til Buntion ba høyesterett stanse henrettelsen, men forespørselen ble avvist.

Han ble henrettet med giftsprøyte, ifølge justisdepartementet i Texas. Buntion var den eldste av de innsatte som er dømt til døden i Texas, delstaten i USA som med stor margin henretter flest.

Forsvarerne mente Buntion ikke utgjorde noen fare for noen og viste til at han hadde omfattende helseproblemer. De mente dødsstraff er unødvendig strengt.

– Buntion er en skjør, eldre mann. Han vil ikke være en trussel mot noen i fengsel om han får en mildere straff, skrev de i begjæringen til ankemyndighetene i Texas.

78-åringen har sittet i isolasjon de siste 20 årene og har tilbrakt 23 av døgnets 24 timer på cella.