sudan-mbeki-F - Nord- og Sør-Sudan fortsatt uenige

En rekke stridsspørsmål må løses før Sør-Sudan får sin uavhengighet 9. juli, sier Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki. Han forsøker nå å mekle mellom partene.

Innbyggerne i Sør-Sudan stemte i en folkeavstemning tidligere i år for løsrivelse fra Nord-Sudan, noe regimet i Khartoum har akseptert.

Fortsatt gjenstår det likevel å løse en rekke stridsspørsmål, blant annet hvor grensa skal gå og hvordan oljeressursene skal fordeles.

- De må bli enige om en avtale, for 9. juli blir Sør-Sudan uansett en uavhengig stat, sier Thabo Mbeki, som leder meklingsarbeidet på vegne av Den afrikanske union.

Torsdag var Sør-Afrikas tidligere president i Oslo, der han diskuterte utviklingen i Sudan med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

- Vi står nå ved et veiskille i Sudan, men alt i alt har de kommet en lang vei. Mange sa at det ikke ville bli noe valg, men det ble holdt valg. Mange sa at det ikke ville bli holdt folkeavstemning, men det ble holdt folkeavstemning og den gikk godt, sier Solheim. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2