Statnett kutter nettleien til norske forbrukere med fire milliarder kroner

Statnett setter forbrukstariffen til null fra første april og ut året. Nettleverandøren Elvia avlyser nå den planlagte prisøkningen som skulle innføres 1. april.

Årsaken til at Statnett nå kutter i nettleien er at foretaket, som driver de store kraftlinjene- og gasskablene ut av landet, har hatt uvanlig høye inntekt på salg av kraft til utlandet.- Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en