Spår 200 milioner nye klimaflyktninger

Klimaendringene vil tvinge nærmere 200 millioner mennesker til å flykte fra hjemmene sine fram mot 2050, frykter hjelpeorganisasjonen Care.

- Klimaendringene går ut over de aller fattigste i samfunnet, spesielt kvinner og barn. Allerede sårbare mennesker får sitt livsgrunnlag ødelagt av hyppigere sykloner, flom og tørkeperioder. De blir tvunget til å forflytte seg for å overleve, sier Cares generalsekretær Marte Gerhardsen.

Organisasjonen har blant annet samarbeidet med eksperter fra Columbia University i New York i arbeidet med en ny rapport om klimaflyktninger. Den ble lagt fram onsdag i den tyske byen Bonn, hvor forhandlere fra hele verden er samlet denne uken som et ledd i arbeidet fram mot en ny global klimaavtale.

Klimaendringene kan føre både til tørke og økt havnivå, noe som igjen fører med seg jorderosjon, oversvømmelser og stormbølger. Ifølge Cares rapport vil de tett befolkede deltaområdene rundt elvene Ganges, Mekong og Nilen bli hardest rammet av slike problemer.

I disse områdene kan én meters økning av havnivået påvirke 23.5 millioner mennesker og redusere dagens jordbruksområde med minst 1.5 million hektar. En stigning på to meter betyr at ytterligere 10.8 millioner mennesker blir rammet og 2.5 millioner hektar jordbruksareal blir ødelagt, heter det i rapporten. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2