BESTEMMER: Den utlovede lønnen til soldater mobilisert under Vladimir Putins regime, er ventet å hentes fra det russiske statsbudsjettet. Foto: SPUTNIK
BESTEMMER: Den utlovede lønnen til soldater mobilisert under Vladimir Putins regime, er ventet å hentes fra det russiske statsbudsjettet. Foto: SPUTNIK
Russlands mobilisering:

Soldatlønnen er klar: – Lavere enn utlovet

Etter Vladimir Putins «delvise mobilisering» i Russland, lovet Kreml at alle mobiliserte skulle få lønn for strevet, og onsdag kom det endelige svaret.

Vladimir Putins beordring av en «delvis mobilisering» i Russland vil gå inn i historiebøkene, siden det er den første i landet siden andre verdenskrig.

I dekretet som Putin signerte den 21. september ble det bestemt at soldatene vil få status som kontraktsoldater og dermed få lønn.

Nøyaktig hvor mye en soldat ville få utbetalt ble ikke beskrevet i dekretet, men onsdag publiserte Kremls en instruks som avslører det endelige beløpet.

Har blitt lokket med «store» beløp

Frivillige soldater har tidligere blitt lokket med beløp på rundt 3000 dollar, meldte tankesmien The Institute for the Study og War (ISW) i en situasjonsrapport tilbake i juli, før mobiliseringen.

Noe ISW trodde kom til å bli en veldig dyr affære for Russland.

– Denne instruksen klargjør at borgerne har rett til en månedlig lønn på minimum 195 000 rubler gjeldene fra dagen de blir oppført på listene over tjenestegjørende soldater, sier Una Hakvåg til TV 2.

Hun er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har god kjennskap til russisk mobilisering og landets reservistprogram.

195.000 russiske rubler tilsvarer rett under 33.000 norske kroner, noe Hakvåg sier er en god lønn for en måneds arbeid i Russland.

Det er likevel et stort men, tilknyttet akkurat denne lønnen.

Forbundet med stor risiko

En gjennomsnittlig månedslønn i Russland i 2021 utgjorde mellom 27 000 og 54 000 rubler i måneden avhengig av hvor i Russland man er bosatt, forklarer seniorforskeren.

Det vil si, for en vanlig jobb.

– Jeg tviler likevel på at de fleste russere synes dette er god lønn når vi vet hvilken risiko som er knyttet til å tjenestegjøre som soldat i de russiske styrkene i Ukraina, sier Hakvåg, og legger til:

– Det er også et vesentlig lavere beløp enn hva som tidligere har vært utlovet til russeres som vervet seg til krigen.

Saken fortsetter under videoen, som viser opptøyene som oppsto i etterkant av Putins mobilisering.

– Mobilisering er ikke frivillig

Forskeren har tidligere hørt snakk om lovnader på beløp opptil 300.000 russiske rubler, som ligger på rundt 50.000 norske kroner, men er tydelig på at dette var for frivillige.

– Instruksen gjelder økonomisk kompensasjon til de som blir mobilisert. Militærtjeneste ved mobilisering er ikke frivilling, men en borgerplikt, sier Hakvåg.

Videre i instruksen utgitt av Kreml står det at forsvarsministeriet i samråd med finansministeriet er ansvarlig for å utarbeide lønnsbetingelser, og at regjeringen er ansvarlig for å finne midler til lønnsutbetalinger i budsjettet.

Med en mobilisering på 300.000 soldater, som forsvarsminister Sergej Sjojgu ønsker, så får tankesmien ISW rett i at det blir en dyr affære for russiske myndigheter.

– Blir sendt mot sin vilje

EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitut snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: FFI.
EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitut snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: FFI.

Hakvåg er tydelig på at en slik instruks ikke vil ha en direkte betydning for krigen i seg selv, men at mobiliseringen kan ramme russiske familier på flere måter.

– En side av saken er at folk blir sendt, mot sin vilje, i krigen. En annen side av saken, er at familie som sitter igjen hjemme mister en inntekt.

– Hvor stor den økonomiske kompensasjonen er, har betydning for hvorvidt russiske borgere - som berøres av mobiliseringen i tillegg til bekymring for familiemedlemmer - også må føle på økt økonomisk usikkerhet eller ei, legger Hakvåg til.

Putin meldte nylig i en TV-tale at landet allerede har mobilisert over 222.000 soldater, og Moskva har hevdet at mobiliseringen i byen er fullført, men informasjonen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.