LEKKER GASS: Det er oppdaget lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 utenfor den danske øya Bornholm. Foto: Danske forsvaret
LEKKER GASS: Det er oppdaget lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 utenfor den danske øya Bornholm. Foto: Danske forsvaret

Slik kan russerne tjene på gass-eksplosjonen

Mandag kveld smalt det i to viktige gassrør fra Russland til Europa. Kort tid etterpå kom beskyldningene.

Mandag ble det oppdaget enorme lekkasjer på to gassrør fra Russland til Tyskland.

Flere statsledere har i etterkant vært tydelige på at dette er sabotasje, uten at man vet hvem som står bak.

EU har tidligere anklaget Russland for å bruke energi som våpen. Det er her spekulasjonene rundt russisk sabotasje kommer inn.

Dette har skjedd:

  • Mandag kveld ble det meldt om store lekkasjer fra gassrør som går fra Russland til Tyskland. Disse rørene heter Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

  • I kort tid etterpå meldte flere statsledere at dette måtte være sabotasje. Det er blitt meldt om eksplosjoner i samme område. Etterforskningen vil ta tid, blant annet fordi man ikke kan undersøke rørene før all gass er lekket ut.

  • Flere, blant annet militærforskere og statsledere, mener Russland sto bak. Onsdag formiddag nektet Russland for dette, og sa beskyldningen er «absurd».

  • Rørene har vært ute av drift etter krigens utbrudd. Det har gitt en energikrise i Europa som er avhengig av russisk gass. Gassen som lekker, er gass som har ligget i rørene.

Peker mot Russland

– Det er vanskelig å se at noen andre stater enn Russland skal ha noen interesse av dette.

Det sier Ingerid Maria Opdahl. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

Det er ikke kjent hvem som har utført den angivelige sabotasjen. Men dersom det er Russland, så sender de et tydelig signal, mener Opdahl.

Det samme mener Sven Holstmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høgskole.

De to peker på dette som mulige motiver Russland har:

  • Det viser at de kan ødelegge strategiske mål, som viktige gassrør til Europa.
  • Europa er i en energikrise. Å vise at de kan ødelegge ytterligere rør kan skape usikkerhet om hvorvidt Europa i det hele tatt får nok gass i fremover.
  • Russland viser at gass-nettverket er sårbart.
  • Presse Europa til å stanse hjelpen til Ukraina.
  • Kan bidra til å spre propaganda i Russland mot vestlige land.

– Hvorfor skal russerne ødelegge sine egne rør?

– Russerne tror nok at bruene til Europa er brent uansett. De har ikke noe å vinne på disse rørledningene lenger. De skaper en usikkerhet, og at de kan ramme alle gassrør som forsyner Europa med viktig gass, sier Opdahl.

Tydelig advarsel

Sven Holstmark kaller ødeleggelsene for en entydig advarsel.

– Det er ment som en advarsel til Europa, og enda et trekk i Putins forsøk på å presse Europa til å stoppe hjelpen til Ukraina, sier Holstmark til TV 2.

– Det som skjedde nå, rammet verken russisk eksport, eller europeisk import. Det fremstår som et logisk skritt for russerne, for de har hele tiden prøvd å begrense gassen til Europa, påpeker han videre.

Sår tvil om motivet

Tor Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han stiller seg imidlertid mer tvilende til hva Russland skulle tjene på å ødelegge ledningene.

– Det er fryktelig vanskelig å skjønne motivet fra russisk side, forteller han.

USIKKER: Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier de kun kan gjette foreløpig. Foto: Ole Berg-Rusten
USIKKER: Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier de kun kan gjette foreløpig. Foto: Ole Berg-Rusten

Bukkvoll sier Russland ønsker å eksportere gass til Europa.

– Kanskje har de tenkt at det ikke blir noe salg uansett, og gjør det for å vise hva de er i stand til. Men alt er gjetting så lenge vi ikke vet mer om hvem som står bak, presiserer han.

Hendelsen på Nord Stream 1 skjedde samme dag som Norge åpnet et gassrør til Europa. Det er ikke tilfeldig, mener førsteamanuensis Opdahl.

– Det er neppe tilfeldig tidspunkt om det er Russland som står bak. De viser at de kan ramme forsyningene, mener Opdahl.

– Skape usikkerhet

Dersom Russland står bak sabotasjen, kan de også bruke det i krigen mot Ukraina, påpeker hun.

– Uansett hva og hvem står bak, så kan det brukes i informasjonskrigen vi har sett mellom Ukraina og Russland, sier hun videre.

– På sosiale medier blir det meldt fra russiske personer at kun amerikanerne og britene er i stand til dette. De kan bruke det til å sende flere versjoner og skape usikkerhet rundt de faktiske forholdene.