Trafikkulykker var lenge den vanligste dødsårsaken for amerikanere under 19 år. I 2020 gikk hendelser med skytevåpen forbi. Nesten to tredeler av dem som dør fordi de blir skutt, blir drept. Illustrasjonsfoto:
Trafikkulykker var lenge den vanligste dødsårsaken for amerikanere under 19 år. I 2020 gikk hendelser med skytevåpen forbi. Nesten to tredeler av dem som dør fordi de blir skutt, blir drept. Illustrasjonsfoto: Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Skyting er den vanligste dødsårsaken blant barn i USA

Hendelser med skytevåpen har forbigått trafikkulykker som den vanligste dødsårsaken blant amerikanske barn. Nesten to tredeler av dem blir drept.

Til sammen døde 4.368 barn og unge som var opp til 19 år gamle, fordi de ble skutt i 2020. Det tilsvarer 5,4 per 100.000 barn, viser tall fra smittevernetaten CDC.

Drap utgjorde nesten to tredeler av dødsfallene. Nesten 30 prosent var selvmord, like over 3 prosent var uhell, og i 2 prosent av tilfellene var det ikke mulig å slå fast om det var en villet handling som førte til dødsfallet eller ei.

Til sammenligning var det 4.036 dødsfall tilknyttet ulykker med kjøretøy, tidligere den vanligste dødsårsaken, i samme periode.

Avstanden mellom de to har blitt stadig smalere de siste tiårene, da sikkerhetstiltakene i trafikken har blitt stadig bedre, samtidig som våpenrelaterte dødsfall har blitt flere.

De nyeste tallene er fra 2020. Forfatterne bak et innlegg publisert i det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM) forrige uke, skriver at tallene er i tråd med andre indikasjoner på at volden med skytevåpen blusset opp under koronapandemien.

Grunnene er uklare, men det «kan ikke antas at den senere vil gå tilbake til nivåene fra før pandemien», skriver de.