ULYKKESÅR: Det har vært mange dødsulykker på norske veier så langt i år. Foto: Aage Aune / TV 2
ULYKKESÅR: Det har vært mange dødsulykker på norske veier så langt i år. Foto: Aage Aune / TV 2

Skiller oss dystert fra nabolandene

Årets mange dødsulykker på norske veier har skapt bekymring. I våre naboland er tendensen en helt annen.

Det har blitt stadig færre dødsulykker på norske veier gjennom årene, men mengden i år har skapt bekymring.

Nesten to uker inn i august har over 80 mistet livet i trafikken her til lands, med lenge igjen av året.

Etter rekordlave dødstall under koronaårene 2020 og 2021, mener Trygg Trafikk at vi i 2022 er på god vei mot å passere tallene fra forrige «normalår» i 2019.

Antall omkomne i trafikkulykker i Norge:

  • 2018: 108
  • 2019: 108
  • 2020: 93
  • 2021: 80

Kilde: Trygg Trafikk

– Vi har en så kraftig økning i forhold til i fjor at det rykker litt i oss alle, sier fagsjef Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til TV 2.

I våre skandinaviske naboland ser de imidlertid ikke den samme tendensen.

Positiv utvikling i Sverige

Trafikksikkerhetsdirektør Maria Krafft i svenske Trafikverket forteller at de, i motsetning til Norge, har målt en positiv utvikling langs veiene så langt i år, sammenlignet med 2019.

I 2019 døde 89 personer i trafikkulykker i årets første fem måneder. Tilsvarende tall i 2022 er 68 personer.

FORSKJELLER: Sverige har ikke sett den samme utviklingen i dødsulykker som Norge. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2
FORSKJELLER: Sverige har ikke sett den samme utviklingen i dødsulykker som Norge. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Også hos «söta bror» skiller pandemiårene seg ut i statistikken med rekordlave dødstall.

Nå er imidlertid trafikantene tilbake på veien, men dødstallene holder seg foreløpig under tallene for 2019.

– Vi har ikke hatt samme tendens som i Norge. Derimot hadde vi et dårlig år i 2018, så det er ikke uvanlig at enkelte år skiller seg ut, sier Krafft til TV 2.

– Ligger pent under 2019

Heller ikke i Danmark kjenner de seg igjen i tendensen på norske veier.

– Det ser ut til å bli lavere dødstall i år enn i 2019. Vi ligger pent under 2019 så langt i år, sier fagkoordinator Winnie Hansen i Vejdirektoratet til TV 2.

I årets første halvår i 2022 mistet 56 mennesker livet på danske veier. I 2019 var tilsvarende tall 80.

NEDGANG: Det er så langt i år færre dødsulykker på danske veier enn i 2019. Foto: Fabian Bimmer / Reuters / NTB
NEDGANG: Det er så langt i år færre dødsulykker på danske veier enn i 2019. Foto: Fabian Bimmer / Reuters / NTB

Hansen har ingen god forklaring på hvorfor de ikke ser den samme økningen som Norge, men mener hastighetsnivået er en av årsakene til at danskene foreløpig ikke nærmer seg dødstallene fra 2019.

Antallet skadde har nemlig ikke gått nevneverdig ned.

– Vi har indikasjoner på at hastighetsnivået i Danmark er fallende. Vi er trafikkmessig på samme nivå som 2019, men absolutt ikke på dødstallene, sier hun.

Ulykkene som utpeker seg

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener økningen vi har sett i Norge har vært helt spesiell, og sier det er vanskelig å påpeke hvorfor vi skiller oss fra naboene.

– Vi må gå skikkelig gjennom alt som har skjedd, og se om det er noe særskilt som gjør det, sier Johansen.

DYSTRE TALL: Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror dødstallene i trafikken i år vil forbigå 2019. Foto: Trygg Trafikk
DYSTRE TALL: Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror dødstallene i trafikken i år vil forbigå 2019. Foto: Trygg Trafikk

Johansen sier det ikke er noen betydelige endringer i verken veinettet eller kjøretøyene som skulle tilsi en økning i ulykker.

– Det som peker seg ut er utforkjøring og møteulykker. Når det er mange av dem, kan du si at det er ulykker som ofte har sammenheng med uoppmerksomhet, sier Johansen.

Trygg Trafikk har nå bedt Statens vegvesen om å fremskynde sin årlige dybdeanalyse av dødsulykker, for å få bedre klarhet i hva som ligger bak.