SAS-konsernet løfter seg sakte

Med et marked som er i jevn fremgang, og med stabilisering av kostnadene, ser ledelsen i SAS-konsernet med optimistiske øyne på de nærmeste årene.

Men både fungerende konsernsjef John S. Dueholm og finanssjef Mats Lönnqvist understreket, da 3. kvartals resultater ble kommentert i Stockholm onsdag, at det fortsatt er skjær i sjøen. Prispresset er stadig stort, og det må arbeides videre med kostnadssparende tiltak. Det gjenstår å spare vel 2,5 milliarder norske kroner i CORE-prosjektet som varer ut 2011.

Som følge av at SAS har valgt å utgiftsføre store engangstap i 3. kvartal - hele 1,2 milliarder norske kroner - raste SAS-aksjen på Oslobørsen 7,3 prosent onsdag formiddag. I Stockholm gikk aksjen ned 7,5 prosent.

Sett bort ifra engangsutgiftene, som ifølge SAS-ledelsen ikke kom som noen overraskelse, viser kvartalstallene et overskudd på 335 millioner norske kroner. I tredje kvartal i fjor gikk flyselskapet med overskudd på 98 millioner kroner.

- Sammenlignet med forrige år er den underliggende forbedringen i årets tre første kvartal på 710 millioner kroner, justert for engangsposter og tap etter vulkanasken i april, sa Dueholm. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2