NY LOV: Russland gjør endringer i krigslov. Foto: Vladimir Smirnov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
NY LOV: Russland gjør endringer i krigslov. Foto: Vladimir Smirnov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Russland:

Russland godtar tvangsflytting av innbyggere i ny lov

Nå har Russland gjort endringer i det russiske regelverket for krigslov.

Innføringen av krigslover innebar at borgernes rettigheter formelt ble tilsidesatt og at hensynet til den såkalte spesialoperasjonen fikk forrang over alle andre politiske mål.

Endringene ga økte fullmakter til politiet, FSB, militærmakten og andre maktorganer.

ANNEKTERING: Putin sammen med lederne for de annekterte regionene i Ukraina. Foto: Grigory Sysoyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP,
ANNEKTERING: Putin sammen med lederne for de annekterte regionene i Ukraina. Foto: Grigory Sysoyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP,

Ordren ble kunngjort under et direktesendt møte i Russlands nasjonale sikkerhetsråd i fjor.

– Vi arbeider for å løse svært komplekse og omfattende oppgaver for å skape sikkerhet og beskytte Russlands framtid, sa Putin.

– I områdene der krigslov er innført kan de blant annet beslaglegge eiendom fra borgere, ta kontroll over transport- og kommunikasjonsmidler, innføre militær sensur, pålegge borgere å delta i bestemte økonomiske eller militære aktiviteter og internere borgere, opplyser Una Hakvåg, seniorforsker ved forsvarets forskningsinstitutt.

Hakvåg forteller at innføringen av krigslov åpner blant annet for forbud mot å holde massemøter, inkludert samlinger, demonstrasjoner, marsjer og streiker.

SENIORFORSKER: Una Hakvåg, seniorforsker ved forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI
SENIORFORSKER: Una Hakvåg, seniorforsker ved forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI

– Det innebærer også begrensning av borgere i å velge et bosted, restriksjoner på bevegelse ut og inn av området der krigslov er innført, portforbud, forbud mot salg av våpen og alkohol, suspensjon av aktiviteter til politiske, offentlige og religiøse foreninger, sier Hakvåg.

Etter denne loven ble innført, forhøyet Russland også beredskapen på Krym.

– Det ble innført forhøyet beredskap på Krym og i de russiske føderasjonssubjektene Krasnodar, Belgorod, Brjansk, Voronezj, Kursk og Rostov. Også her ble det innført forsterkede sikkerhetstiltak som gir myndighetene utvidede rettigheter til å overvåke og kontrollere samt krigsøkonomi, sier Hakvåg.

– Endringer i regelverket for krigslov

Russland godtar tvangsflytting av innbyggere i en ny lov. Hva innebærer dette?

– Loven innebærer endringer i det russiske regelverket for krigslov. Endringene vil gjøre det lettere for russiske myndigheter å tvangsflytte borgere fra områder der det er innført krigslov ettersom presidenten nå får fullmakt til å vedta tvangsflytting gjennom dekret, sier Hakvåg.

Hun forteller videre at andre foreslåtte endringer er å åpne for fengsling i opptil 30 dager for borgere som bryter de forbudene og restriksjonene som gjelder i områder med krigslov.

RØDE PLASS: Folk går over Den Røde Plass. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters
RØDE PLASS: Folk går over Den Røde Plass. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters

– Den kanskje viktigste foreslåtte endringen er imidlertid at det åpnes for at det kan gjennomføres valg i områder med krigslov. Dette har tidligere vært forbudt. Ettersom krigsloven gjør at befolkningen i disse områdene har minimalt med reell frihet, vil det selvfølgelig ikke være snakk om reelle valg, sier hun videre.

– Loven bestemmer at, på grunnlag av presidentdekreter, er administrativ forvaring i opptil 30 dager mulig i et slikt territorium i tilfelle brudd på forbudene og restriksjonene fastsatt ved dekret fra presidenten i Den russiske føderasjonen, forklarer Hakvåg videre.

Hun sier at også ved dekreter fra statsoverhodet, under krigslov, blir tvungen og kontrollert bevegelse av borgere fra det relevante territoriet til områder hvor krigslov ikke er innført, brukt.

Gir fullmakt til å avlytte borgere

Russland hevder å ha drevet tilbake væpnede sabotører tilbake til Ukraina etter angrepene i Belgorod-regionen.

Det russiske forsvarsdepartementet sier tirsdag at de siste styrkene som har vært involvert i angrepene i Belgorod-regionen, har blitt drevet ut av Russland, og inn i Ukraina.

BELGOROD: Russiske raketter skytes opp mot Ukraina fra Russlands Belgorod-region. Foto: Vadim Belikov/AP
BELGOROD: Russiske raketter skytes opp mot Ukraina fra Russlands Belgorod-region. Foto: Vadim Belikov/AP

Sikkerhetstiltakene i regionen ble forsterket tidligere i uken.

– Det innebærer blant annet at borgere som ikke til en hver tid kan dokumentere hvem de er kan bli fengslet, gir myndighetene fullmakt til å avlytte borgere, ransake hus uten begrunnelse og skru av tilgang til telefon- og internett i hele eller deler av området, sier Hakvåg.