Det globale våpensalget fortsatte å øke i fjor, viser Sipris rapport. Bildet viser en forsendelse fra USA til Ukraina. Foto: Alex Brandon / AP / NTB
Det globale våpensalget fortsatte å øke i fjor, viser Sipris rapport. Bildet viser en forsendelse fra USA til Ukraina. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Rapport: To utfordringer rammer våpenindustrien

En ny rapport viser at våpenindustrien har problemer med å forsyne markedet med våpen. To årsaker trekkes frem: effekten av pandemien og brudd i handelen med Russland.

Våpenindustrien har problemer med å forsyne markedet med våpen. Det fremgår av en ny rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet Spiri. Det er to hovedårsaker til problemene: Pandemien og Russland.

Salget har likevel økt

Verdens 100 største våpenprodusenter solgte i fjor tunge våpen og militære tjenester til en samlet verdi av 592 milliarder dollar. Justert for valutaendringer, innebærer dette en økning på 1,9 prosent fra 2020, ifølge Spiri-rapporten.

Økningen i 2021 var dermed større enn året før, men fortsatt lavere enn gjennomsnittsveksten for de fire årene før koronapandemien.

Amerikanske våpenprodusenter står fortsatt for mesteparten av salget. 40 amerikanske selskaper, blant dem de fem øverste på rangeringen, står til sammen for 51 prosent av alt våpensalg blant verdens 100 største produsenter.

Kina kommer på andreplass med åtte våpenprodusenter. Landets andel steg 6,3 prosent til 18 prosent. Deretter følger Storbritannia med 6,8 prosent og Frankrike med 4,9 prosent. Tysklands andel utgjør 1,6 prosent.

Først neste år blir det trolig klart hvordan Ukraina-krigen påvirker det globale våpensalget.

Langvarig pandemieffekt

Veksten i fjor var betydelig påvirket av omfattende problemer i forsyningsleddene.

– Den langvarige påvirkningen av koronapandemien begynner for alvor å vise seg, sier seniorforsker Nan Tian ved Sipri til det franske nyhetsbyrået AFP.

Manglende tilgang på arbeidskraft og problemer med å skaffe nok råmaterialer reduserte selskapenes evne til å produsere våpensystemer og levere dem tidsnok.

– Så det vi ser er i realiteten en mulig redusert økning, sett i forhold til det mange ville ha ventet seg for våpensalget i 2021, sier Tian.

Forsinkelser i den globale shippingtrafikken påvirket også situasjonen, som kan knyttes til koronapandemien.

– Vi kunne ha ventet oss enda større vekst i våpensalget i 2021 uten de vedvarende problemene i forsyningsleddene, sier direktør Lucie Béraud-Sudreau for Sipris program for militærutgifter og våpenproduksjon.

– Både større og mindre våpenselskaper oppgir at salget har blitt påvirket gjennom året. Noen selskaper, som Airbus og General Dynamics, har også meldt om mangel på arbeidskraft, sier hun videre.

Råvareleverandøren Russland

Russlands invasjon av Ukraina i februar i år bidrar til problemene for våpenprodusentene, ikke minst fordi Russland er en stor leverandør av råmaterialer som brukes i våpenproduksjon.

Det kan hindre USA og Europas pågående innsats for å styrke sine egne væpnede styrker og til å fylle opp igjen våpenlagrene etter å ha sendt ammunisjon og annet militærutstyr verdt flerfoldige milliarder av kroner til Ukraina.

– Å øke produksjonen er tidkrevende. Hvis forstyrrelsene i forsyningsleddene fortsetter, kan det ta flere år før noen av de store våpenprodusentene klarer å oppfylle etterspørselen som Ukraina-krigen har utløst, sier seniorforsker Diego Lopes da Silva ved Sipri.

Etter invasjonen av Ukraina tidligere i år har det kommet meldinger som tyder på at russiske våpenleverandører øker produksjonen som følge av krigen, men de sliter med å få tilgang på databrikker, og i tillegg er de berørt av sanksjoner knyttet til krigen, fremgår det av Sipris rapport.

Russlands våpensalg sto for 3 prosent av verdens totale våpensalg før landet invaderte Ukraina. Det russiske våpensalget økte 0,4 prosent fra 2020 til 2021.