Russland-mobilisering:

Putin har gjort endringer i omstridt dekret

Den «delvise mobiliseringen» i Russland fortsetter for fullt, men nå kan visse grupper søke om utsettelse av verneplikten.

DEMONSTRASJONER: Russlands president Vladimir Putin har møtt mye motstand etter at han varslet om en delvis mobilisering i landet. Foto: SPUTNIK / NTB.
DEMONSTRASJONER: Russlands president Vladimir Putin har møtt mye motstand etter at han varslet om en delvis mobilisering i landet. Foto: SPUTNIK / NTB.

Russlands president Vladimir Putin signerte torsdag morgen ett nytt dekret, som endrer deler av det omstridte mobiliseringsdekretet som rystet landet 21. september.

Da varslet Putin en «delvis mobilisering», hvor forsvarsminister Sergej Sjojgu bekreftet at landet ønsker 300.000 nye soldater og reservister.

Tre dager etter mobiliseringen ble det publisert et nytt dekret, som bekreftet at studenter kunne søke om utsettelse fra verneplikten, uten å spesifisere det ytterligere.

Dette endret Putin i dag.

Kan stå juridisk sterkere

Det nye dekretet spesifiserer hvilke grupper av studenter som har unntak fra mobiliseringen.

Selv om hovedbudskapet er tilsvarende uttalelsene til forsvarsminister Sjojgu i etterkant av mobiliseringen, så er det visse nye detaljer som kan få påvirkninger for befolkningen.

– Det nye er at det nå finnes et skriftlig, juridisk dokument som bekrefter dette. Det gir de som mener seg feilaktig mobilisert en sterkere juridisk sak, sier Una Hakvåg til TV 2.

Hun er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har god kjennskap til russisk mobilisering og landets reservistprogram.

– Samtidig må vi huske på at det russiske rettsvesenet er svakt, så det er ikke sikkert det betyr så mye i praksis, legger hun til.

– Forsøker å dempe uroen

Den delvise mobiliseringen i Russland er den første landet har kunngjort siden andre verdenskrig, noe som har fått flere russiske menn til å flykte landet, i frykt for å bli brukt som soldater i krigføringen mot Ukraina.

EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitut snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: FFI.
EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitut snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: FFI.

Over 2000 personer ble arrestert i dagene etter mobiliseringen, som følge av store demonstrasjoner i landet.

– Dekretet viser imidlertid at Putin har tatt inn over seg misnøyen i befolkningen med mobiliseringen. Ved å undertegne og offentliggjøre dekretet forsøker han å dempe uroen i befolkningen, sier Hakvåg.

Endringen i dekretet er nå tydeliggjort i fire underkategorier:

– Det gjelder personer som tar sin første yrkesfaglige eller høyere utdanning, ansatte i yrkesfaglige eller høyere utdanningsinstitusjoner med undervisningansvar, enkelte ansatte innen forskningssektoren og personer som utdanner seg til å bli prester eller tilsvarende, forklarer seniorforskeren.

Tilbakevirkende kraft

«Fastslå at utsettelse fra verneplikten til militærtjeneste for mobilisering gis til borgere som får utdanning på passende nivå for første gang, som studerer heltids- og deltidsutdanningsformer», står det i det nye dekretet.

Men det står ikke spesifiser hvor lang utsettelse studentene har lov til å be om.

Dekretet har tilbakevirkende kraft og gjelder dermed alle som er mobilisert etter 21.september, noe som står spesifisert i et eget punkt.

Tirsdag hevdet forsvarsminister Sjojgu at Russland allerede har mobilisert mer enn 200.000 nye soldater, men det er uvisst hvor mange av disse som vil bli brukt i Ukraina.

Det er imidlertid ikke gjort endringer i det «manglende syvende leddet», som har fått flere russiske medier til å frykte en massemobilisering på opptil en million russere.