ISOLERT: Arrestordren på Russlands president Vladimir Putin vil kunne føre til en ytterligere isolasjon for den aggressive krigføreren, Foto: Alexey Maishev / NTB.
ISOLERT: Arrestordren på Russlands president Vladimir Putin vil kunne føre til en ytterligere isolasjon for den aggressive krigføreren, Foto: Alexey Maishev / NTB.
ICCs arrestordre:

– Putin er brennmerket

Selv med et russisk regimeskifte, vil Vladimir Putin alltid være merket som internasjonal krigsforbryter. Det får flere konsekvenser, ifølge eksperter.

– Et enormt viktig skritt.

Slik beskriver Helsingforskomiteen arrestordren fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC) på Russlands president.

Vladimir Putin er nå brennmerket som internasjonal krigsforbryter livet ut, mener pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug.

– Den praktiske konsekvensen er nok ikke den største for Putin, men nå er han på en liste over internasjonalt ettersøkte krigsforbrytere. Selv med et regimeskifte i Russland, vil dette være klistret til han.

– Det ligger en sterk signaleffekt i dette, sier Dalhaug til TV 2.

Konsekvensene for Putin stopper heller ikke der.

SITUASJONSRAPPORT: Det pågår fremdeles harde kamper i Ukraina, og slik ser situasjonsbildet ut nå. Foto: Grafikk: Jørgen Herland / TV 2
SITUASJONSRAPPORT: Det pågår fremdeles harde kamper i Ukraina, og slik ser situasjonsbildet ut nå. Foto: Grafikk: Jørgen Herland / TV 2

Vil kunne bli isolert

Putins arrestordre innebærer blant annet at presidenten ikke lenger vil kunne reise til land som støtter og anerkjenner ICC.

– Det betyr i praksis at Putin må tenke på hvor han kan reise resten av livet. Han risikerer nå å bli utlevert, sier generalløytnanten.

I tillegg til å være pensjonert generalløytnant i Forvaret, han Dalhaug jobbet flere år i Nato og har lang erfaring med å tolke krigføring og etterretning.

– Det er vanskelig å tenke seg at Putin noen gang vil kunne reise til et vesteuropeisk land igjen, for der er alle tilsluttet og har skrevet under på støtten til ICC, sier han, og legger til:

– Både hvem som kan ta imot ham og hvem som kan tenkes å besøke ham, vil bli sterkt avgrenset fordi han er en krigsforbryter.

Som et klart eksempel, vil USAs president Joe Biden mest sannsynlig aldri kunne avtale et møte med Putin igjen, mener Dalhaug, selv om USA ikke er medlem av ICC.

JOBBET MANGE ÅR I UKRAINA: Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug har bred erfaring med å tolke krigføring. Foto: Simen Askjer  / TV 2
JOBBET MANGE ÅR I UKRAINA: Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug har bred erfaring med å tolke krigføring. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kreml vil aldri innrømme alvoret

Selv om flere land ikke er tilsluttet ICC, tror Dalhaug at andre ledere nå vil tenke seg om en ekstra gang før de avtaler et møte med Putin.

Kreml på sin side, fnyser av arrestordren.

– Den internasjonale straffedomstolens avgjørelser har ingen betydning for landet vårt, heller ikke fra et juridisk synspunkt, sier Kremls talskvinne Maria Zakharova i ett innlegg på Telegram.

Den utenrikspolitiske talskvinnen påpeker igjen at Russland ikke er forpliktet i Roma-vedtektene til Den internasjonale straffedomstolen, og dermed ikke har noen forpliktelser i henhold til den.

– Dette har konsekvenser. Jeg er sikker på at det internt blir sett på som alvorlig, men det vil Kremls pressekvinne aldri innrømme, sier Dalhaug.

Kan styrke Ukrainas posisjon

– Hvordan vil dette kunne påvirke eventuelle fredsforhandlinger?

– Da er vi inne på noe interessant. For det er lenge siden Ukraina eller andre har sagt at det er utenkelig å forhandle om fred, så lenge Putin sitter ved makten, sier Dalhaug.

– Dette vil forsterke posisjonen til Ukraina, og nå kan de si at de ikke vil forhandle med en krigsforbryter, legger han til.

Selv om det kanskje ikke får direkte konsekvenser på kort sikt, tror generalløytnanten det er viktig å se på det store bildet.

– Sammenlagt vil det spille en betydning. Det blir veldig vanskelig for alle ledere å skulle ha noe med han å gjøre, sier han.

Noen land skiller seg likevel ut, mener generalsekretær i Helsingforskomiteen, Berit Lindeman.

– Han kan reise til Kina, Saudi-Arabia, Iran og India, som heller ikke tilsluttet ICC. Det er bare noen eksempler, sier Lindeman til TV 2.

NØKKELROLLE: Berit Lindemann er generalsekretær i Helsingforskomiteen, som har en nøkkelrolle i å samle fortellinger, bilder og videoklipp av forbrytelser mot sivile krigen i Ukraina. Foto: Kristin Grønning / TV 2
NØKKELROLLE: Berit Lindemann er generalsekretær i Helsingforskomiteen, som har en nøkkelrolle i å samle fortellinger, bilder og videoklipp av forbrytelser mot sivile krigen i Ukraina. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hit kan Putin reise

Generalsekretæren er tydelig på at langt fra alle land vil være villige til å utlevere Putin - selv med en arrestordre.

– Andre nærliggende land som Kasakhstan, Armenia og Belarus er også land som Putin kan reise til uten å bli utlevert, sier hun.

ICC har publisert en liste på sine nettsider over alle land som er tilsluttet den internasjonale straffedomstolen.

– Det er en internasjonal arrestordre, og i prinsipp kan alle stater utstede det. Interpol kan igjen vurdere en arrestordre som vil sette ham på en slags «Red Notice», som vil utløse en alarm hver gang han reiser. Men han vil nok ikke reise til land hvor han frykter å bli utlevert.

– Han har ikke reise til slike land på veldig lenge. Han reiser ikke lenger, sier Lindeman.

Flere viktige punkter

Putin er først og fremst anklaget for å være ansvarlig for krigsforbrytelser utført i Ukraina. Krigsforbrytelsene gjelder bortføring og omskolering av ukrainske barn.

– Det er en lang etterforskning som vi fremdeles står foran. Det er nok lenge til vi kommer til å se Putin stå foran en domstol, men det er et enormt viktig skritt i den retningen, sier Lindeman.

I mellomtiden jobbes det med flere initiativer for å underbygge ICCs etterforskning. For eksempel vil FNs særskilte etterforskningskommisjon, ledet av den norske dommeren Erik Møse, legge frem sin etterforskning på mandag.

– Det er en ny milepæl, sier generalsekretæren.

Flere kan holdes ansvalige

Lindemann trekker frem flere viktige punkter, og sier det jobbes iherdig med å stille Putin til ansvar for hele invasjonen.

– Med ICCs etterforskning for grove krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og hvis vi sammen med dem får en særdomstol for aggresjonsforbrytelser, så vil vi ha et veldig godt grunnlag for å stille Putin til fullt ansvar for alle de forbrytelser han har gjort.

– Det er en uendelig rekke av forbrytelser som er dokumentert, og som Putin står som ansvarlig for.

I tillegg til den russiske presidenten, er det mange andre som også risikerer straff og som kan stilles for retten.

– Alle som er del av kommandolinjer, propaganda-apparat som oppfordrer til drap. Dess høyere opp i systemet, jo større ansvar, men enkeltsoldater kan også holdes ansvarlige, sier Lindeman.