Politiet: Minst 9000 flyktninger fra Ukraina er ankommet

9000 flyktninger fra Ukraina er ankommet landet. Halvparten er ennå ikke registrert.

OSLO: Politidirektoratet (POD) og Politiets utlendingsenhet (PU) forteller om politiets oppdrag og rolle i håndteringen av flyktningstrømmen fra Ukraina. Politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef for Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen var tilstede. Foto: Geir Olsen / NTB
OSLO: Politidirektoratet (POD) og Politiets utlendingsenhet (PU) forteller om politiets oppdrag og rolle i håndteringen av flyktningstrømmen fra Ukraina. Politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef for Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen var tilstede. Foto: Geir Olsen / NTB

Dette opplyser Politiets utlendingsenhet torsdag ettermiddag.

– Dette er ikke presise tall. Vi kan ikke si sikkert hvor mange som befinner seg i Norge. Det kan være flere som ikke har meldt seg, sier sjef for Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen, til NTB.

Til TV 2 forteller Olafsen politiet klarer å registrere cirka 400 personer hver dag.

– Vi håper på å kunne registrere flere per dag innen kort tid, sier Olafsen.

4500 personer står på politiets venteliste for å bli registrert. Blant disse er 2500 på Østlandet.

I tillegg er 4500 ukrainske flyktninger allerede registrert.

– Det skal sier at kø høres dramatisk ut, men dette er personer som bor på hotell eller i private hjem. De har et tak over hode, forklarer Olafsen.

Politiet opplyser at det nå jobbes med å rekruttere flere til arbeidet med å registrere de ukrainske flyktningene. Siden 1. mars har Politiets utlendingsenhet blitt tildelt 250 arbeidere, og det skal bli rekruttert 25 nye innen månedsskifte mellom april og mai.

Mål om å registrere 1000 flyktninger hver dag

Olafsen opplyser om at det jobbes med å få på plass et nytt ankomstsenter, i tilfelle det kommer flere flyktninger enn politiet klarer å ta unna i dag.

Dette ankomstsenteret er beregnet kun for ukrainske flyktninger og vil kunne kreve så mye som 300 stillinger.

Det er ikke klart hvor dette senteres skal ligge enda, men politidirektør Benedicte Bjørndal opplyser at de ser for seg et sentralt sted på Østlandet.

– Vi håper at dette er oppe og går om noen uker, sier Bjørndal.

I dag klarer politiet å registrere maks 400 personer i døgnet. Målet er å innen kort tid kunne registrere 1000 personer i døgnet.

– Foreløpig får vi tatt unna de som kommer, men hvis det kommer flere, må vi øke kapasiteten betraktelig. Og det er det vi planlegger nå, sier Olafsen.

Med et nytt ankomstsenter håper politiet å kunne ta imot 400 til 600 ukrainske flyktninger, i tillegg til de som kommer til Ankomstsenteret på Råde.

Flere utfordringer

Det har vært flere utfordringer knyttet til flyktningstrømmen Norge nå står ovenfor.

– Det dreier seg ikke bare om bemanning, men også rutiner og tekniske løsninger sier Olafsen.

I tillegg til Ankomstsentret på Råde, har åtte politidistrikt utenfor Oslo også måttet registrere flyktninger.

– Dette er noe de ikke har gjort før, og da kan det ta litt tid før det er oppe og går. Men det tok bare fire dager fra vi fikk oppgaven til det ble satt i gang, sier Bjørndal.

– Dette er gjort for at de flykningene som for eksempel er i Bodø, ikke skal måtte reise til Oslo for å registrere seg.