Offentliggjør bakgrunn for FBIs Trump-ransakelse

Det sladdede dokumentet kan gi innblikk i hva etterforskningen av Trump har avdekket.

TRUMPS HJEM: Tidligere i august ransaket FBI Trumps hjem, Mar-a-Lago i Florida og beslagla en rekke dokumenter. Foto: AP Photo/Steve Helber
TRUMPS HJEM: Tidligere i august ransaket FBI Trumps hjem, Mar-a-Lago i Florida og beslagla en rekke dokumenter. Foto: AP Photo/Steve Helber

Det amerikanske justisdepartementet offentliggjorde fredag et dokument som redegjør for bakgrunnen for FBIs ransaking av tidligere president, Donald Trumps hjem 8. august.Dokumentet er i stor grad sladdet, men det gir likevel noe innblikk i hva etterforskningen mot Trump har avdekket.Noe av det som kommer fram er at FBI har hatt flere sivile vitner som har forklart at det va