NYTT VIRUS: Forskere i Kina, Singapore og Australia har begynt å følge nøye med på et nytt virus som har spredd seg fra dyr til mennesker. Foto: Mark Schiefelbein / AP
NYTT VIRUS: Forskere i Kina, Singapore og Australia har begynt å følge nøye med på et nytt virus som har spredd seg fra dyr til mennesker. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Nytt virus oppdaget i Kina – dette sier Nakstad

– Trolig finnes det tusenvis av virus vi ikke vet om, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Viruset, som har fått navnet Langya, forårsaker symptomer som feber, utmattelse, hoste, tap av appetitt og muskelsmerter.

Viruset ble først oppdaget i de nordøstlige provinsene Shandong og Henan sent i 2018, men ble først identifisert av forskere i forrige uke, skriver The Guardian.

Forskerne mener at Langya-viruset trolig er overført fra dyr til mennesker, og helsemyndighetene i Taiwan overvåker nå spredningen.

I forbindelse med undersøkelsene av viruset har forskerne testet ville dyr. Der ble det gjort funn av viruset i mer enn en fjerdedel av 262 spissmus.

– Dette tyder på at spissmusen kan være et naturlig reservoar, skriver forskerne ifølge den britiske avisen.

SPISSMUS: Undersøkelser viser at flere spissmus har vært infisert med Langya-viruset. Foto: Colourbox
SPISSMUS: Undersøkelser viser at flere spissmus har vært infisert med Langya-viruset. Foto: Colourbox

Ingen dødsfall

Viruset har også blitt oppdaget i en rekke hunder.

Funnene som er gjort så langt ble i forrige uke publisert av forskere fra Kina, Singapore og Australia i New England Journal of Medicine.

IKKE UVANLIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det trolig finnes tusenvis av virus som stammer fra smågnagere, flaggermus og andre dyr som vi ikke vet om. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
IKKE UVANLIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det trolig finnes tusenvis av virus som stammer fra smågnagere, flaggermus og andre dyr som vi ikke vet om. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er foreløpig ikke registrert noen dødsfall knyttet til det nye viruset.

– Ikke behov for panikk

Professor Wang Linfa ved Duke-NUS Medical School, og en av forfatterne bak artikkelen i NEJM, har fortalt til avisen Global Times at tilfellene så langt verken har vært dødelige, eller veldig alvorlige.

– Foreløpig er det ikke behov for panikk, sa Linfa.

Den oppfatningen deler assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det er ikke uvanlig at det påvises nye virus som stammer fra smågnagere, flaggermus og andre dyr – trolig finnes det tusenvis av dem som vi ikke vet om. Men det er først når mennesker smittes at man analyserer dem grundigere og begynner å kartlegge spredningen av dem, sier Rostrup Nakstad til TV 2.

Selv om symptomene til det nye viruset kan minne om korona, sier Rostrup Nakstad at dette er en annen type RNA-virus som tilhører en annen virusfamilie.

– Følger med

Den assisterende helsedirektøren forteller at det nye viruset er beslektet med hendra- og nipah-virusene, som mange frykter fordi de gir alvorlig sykdom blant mennesker.

– Dette er årsaken til at flere land i Sør-Øst-Asia følger nøye med på om viruset sprer seg. Det er meg bekjent ikke rapportert om noen videre spredning i befolkningsgrupper av dette viruset så langt, men det er likevel et virus som laboratoriene i blant annet Kina, Taiwan og Australia nå følger mer med på, sier Rostrup Nakstad.