ny2-polen-norge-våpenkritikk-F - KN advarer mot våpensalg til Polen

Kong Harald synes det er uproblematisk å hjelpe forsvarsministeren med å fremme norsk forsvarsindustri i Polen. Kirkens Nødhjelp advarer mot våpensalg til landet.

Denne uka er kongeparet, forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Polen, i spissen for en næringslivsdelegasjon der norsk våpenindustri er godt representert.

– For første gang er det forsvarsindustrien som sitter i førersetet og er prioritert, i stedet for næring, turisme og slike ting som normalt pleier å komme først, sier seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet til NTB.

Norge inngikk i 2010 en avtale om økt samarbeid om forsvarsmateriell med Polen, og norsk forsvarsindustri med støtte fra Innovasjon Norge satser derfor tungt i landet. Torsdag står kong Harald side ved side med forsvarsminister Espen Barth Eide og den polske kollegaen hans når de sammen åpner et forsvarsseminar i Polen.

– For det første så er det jo veldig strenge regler hjemme for hvor Norge kan selge sånt utstyr og hvem vi kan samarbeide med på det området der. Jeg regner med at vurderinger er gjort på forhånd, før jeg blir bedt om å fronte det, sier kongen.

– Er det et dilemma å være med å fronte krigsutstyr?

– Jeg syns krigsutstyr, som du kaller det, som blir brukt til forsvar, det syns jeg er helt uproblematisk.

Ammunisjonsprodusenten NAMMO, som i likhet med Kongsberg Gruppen er et halvstatlig konsern, har inngått et strategisk samarbeid med Polens største våpenprodusent Bumar.

– NAMMO er tungt inne med ammunisjon og eksplosiver til Polen, opplyser Brekke.

– Vi vet at Polen har eksportert våpen og ammunisjon til land som Norge har nektet på selge til, og vi har ingen garanti for at ikke Polen selger norsk materiell videre, sier generalsekretær Anne-Marie Helland til NTB.

Blant eksemplene på dette er Egypt og Israel, som i 2010 kjøpte ammunisjon, bomber, missiler og torpedoer av Polen.

Norske myndigheter mener på sin side å ha god kontroll over forsvarsmateriell som selges til NATO-allierte, selv om det ikke kreves slike sluttbrukererklæringer. Helland er uenig.

– Det er ingen grunn til å si at Norge har god kontroll, så lenge vi verken krever sluttbrukererklæringer eller har sporing og merking av norsk ammunisjon, sier hun.

Problematikk knyttet til mulig videresalg av norske våpen har imidlertid ikke vært noe særskilt tema under forhandlingene med Polen.

– Nei, det er ukjent for meg, ser Brekke.

– Våpenindustrien er helt legitim og de må gjerne promotere norsk forsvarsmateriell i utlandet. Men vi er kritiske til at Norge ikke stiller krav om sluttbrukererklæring som kan sikre at våpnene ikke kommer på avveie, sier hun. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2