ny1-island-oppgradering-F - Islands kredittverdighet på rett vei

Ratingbyrået Fitch mener at Islands kredittverdighet er god nok til at det nå kan gjøres investeringer i landets statsobligasjoner.

Byrået mener også at de langsiktige fremtidsutsiktene for islandsk økonomi er stabile.

Kredittverdigheten ble fredag økt med én karakter, fra «BB pluss» til «BBB minus». Island får samtidig ros for å ha gjenetablert makroøkonomisk stabilitet, for å ha gjennomført strukturelle reformer og for å ha bygd opp statens kredittverdighet.

Landet har nå igjen tilgang på kapital fra internasjonale finansmarkeder.

Reformprogrammet for Island ble gjennomført i samråd med Det internasjonale pengefondet (IMF). (©NTB)

Mer innhold fra TV 2