ny1-frank-hellas-eu-økonomi-F - Valgvinnere utfordrer tysk budsjettdisiplin

Valgvinnerne i Hellas og Frankrike utfordrer Tysklands syn på hvordan den økonomiske krisen skal takles. Det setter igjen hele eurosamarbeidet i fare, ifølge eksperter.

Mens den nye franske presidenten François Hollande vil endre EUs finanspakt, håper flertallet i den greske nasjonalforsamlingen å reforhandle avtalen som sikrer landet økonomisk krisehjelp.

Ola Grytten, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, tror det er utviklingen i Hellas som vil få størst betydning for Europas økonomi. Men også uenigheten mellom Hollande og den tyske statsministeren Angela Merkel utgjør en fare for eurosamarbeidet.

– At Frankrike og Tyskland er uenige, øker sannsynligheten for at euroen ryker, sier Grytten til NTB.

Grytten tror det er størst sannsynlighet for at eurosamarbeidet rakner hvis EU forsøker å stimulere økonomien, siden det vil få underskuddene til å vokse. Men hvorvidt dagens sparetiltak vil fungere, er også høyst usikkert.

– EU-landene er ikke enige om veien videre, og nettopp det er et av Europas største problemer, mener økonomiprofessoren.

Dette scenariet er blitt mer sannsynlig etter søndagens valg i Hellas, som endte med nederlag for partiene som støtter kriseavtalen med EU og Det internasjonale pengefondet.

Avtalen krever at den greske regjeringen innfører nye, strenge sparetiltak som betingelse for å få mer krisehjelp. Partiene som nå har flertall, ønsker å reforhandle betingelsene.

– Det kan godt hende at EU og Det internasjonale pengefondet vil godta små justeringer. Men de vil neppe akseptere vesentlige endringer i avtalen, sier Holvik til NTB.

Hun spår at det blir holdt nyvalg i Hellas i løpet av kort tid, men at sluttresultatet uansett blir en regjering som vil forsøke å reforhandle kriseavtalen. Resultatet kan bli at grekerne dropper euroen, noe som vil svekke tilliten til andre kriserammede EU-land og true hele valutasamarbeidet.

– Vi er av den oppfatning at det ikke er mulig å reforhandle finanspakten. Den er ferdig forhandlet og undertegnet av 25 land, understreket Merkel.

Hollande får imidlertid støtte hos andre europeiske ledere, deriblant statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Vi har en arbeidsledighetskrise i Europa. Stadig flere erkjenner at vi ikke bare kan spare oss ut av krisen. Det er behov for budsjettbalanse, men også for vekst, og flere og flere erkjenner dette, sier Stoltenberg.

EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso sier at han har tiltro til Hollande.

– Vi har helt klart et felles mål: å få den europeiske økonomien i gang igjen for å skape varig vekst, framholder han. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2