MOBILISERING: Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu har hatt flere runder med mobilisering av nye soldater siden september 2022. Foto: Sergrei Karpukhin
MOBILISERING: Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu har hatt flere runder med mobilisering av nye soldater siden september 2022. Foto: Sergrei Karpukhin
Putins krigføring i Ukraina:

Ny offensiv: Kan bli yngre, sterkere og ha mer erfaring

Flere statlige medier hevder at Russland snarlig vil starte en ny mobilisering av rundt 400.000 nye soldater. – Sannsynlig, sier ekspert.

Russiske styrker har den siste tiden lidd store tap i Ukraina, og onsdag varslet flere statlige medier at landets myndigheter vil sette i gang en ny mobiliseringsrunde.

Denne gangen: 400.000 nye soldater.

Det skremmende antallet er så langt ikke bekreftet av Kreml eller forsvarsministeren.

– Det kan komme en offisiell uttalelse de neste ukene, men det er ikke nødvendig ettersom mobiliseringsdekretet fra september 2022 fortsatt er gjeldende, sier Una Hakvåg til TV 2.

Hun er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

– Jeg tenker det er sannsynlig at det vil komme en ny mobiliseringsrunde nå i vår, legger hun til.

EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitutt snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2
EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitutt snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Et høyt tall

Frykten om en potensiell ny russisk mobilisering har allerede nådd å spre seg i Ukraina.

I februar advarte guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, om at Russland sendte forsterkninger til Øst-Ukraina i forkant av en potensiell ny offensiv.

– Vi observerer stadig flere russiske reservister som utstasjoneres i vår retning, og vi ser at det fraktes inn mer utstyr, sa Hajdaj.

Russiske myndigheter varslet også før jul at de vil etablere nye militæravdelinger vest i Russland, samt øke størrelsen på en del hæravdelinger fra brigade til divisjon. Til dette trenger de også flere soldater, forklarer Hakvåg.

– Det er ingen tegn til snarlig avslutning på krigen, og de russiske styrkene har de siste månedene tatt store tap. En ny mobiliseringsrunde er derfor trolig nødvendig, sier seniorforskeren.

– Dersom opplysningene om 400.000 stemmer, er det et høyt tall.

Her kan Russland hente soldater

Da krigen startet, besto hele den russiske hæren av rundt 260.000 soldater – altså langt færre enn hvor mange som faktisk har blitt mobilisert i ettertid.

Siden den gang har president Vladimir Putin og Sergej Sjojgu hatt flere runder, hvor forsvarsministeren i høst bekreftet at mobiliseringen av ytterligere 300.000 soldater var ferdig.

– Det er sannsynlig at man i første rekke vil kalle inn de som avtjente verneplikt i fjor. De utgjør i overkant av 100.000 som ble dimittert nå til nyttår og ytterligere 100.000 som opprinnelig skal dimitteres til sommeren. De øvrige må hentes fra reserven, sier Hakvåg.

Den forrige mobiliseringsrunden gikk likevel ikke knirkefritt for seg.

Hakvåg forklarer at den avdekket store administrative svakheter i systemet, og at det noen steder var helt tilfeldig hvem som ble innkalt til tjeneste.

Dette kan ha endret seg siden den gang.

BEDRE KONTROLL: Seniorforsker Una Hakvåg tror Russland kan ha utbedret systemet for mobilisering, som kan gi Russland bedre kontroll. Foto: SERGEI KARPUKHIN
BEDRE KONTROLL: Seniorforsker Una Hakvåg tror Russland kan ha utbedret systemet for mobilisering, som kan gi Russland bedre kontroll. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Kan sende bedre soldater

Dersom mobiliseringskontorene får innført et sentralt register, noe de ikke klarte i forrige runde, så vil russiske myndigheter kunne kalle inn nye soldater på en mer systematisk måte.

Dette kan igjen gi Russland bedre kontroll.

– I så fall vil de som mobiliseres kunne være yngre, i bedre form og ha nyere militærerfaring enn hva vi så i høst. Det kan heller ikke fullstendig utelukkes at Russland vil bruke flere vernepliktige i Ukraina, men i så fall blir det trolig de eldre førstegangssoldatene og ikke 18-åringer, sier Hakvåg.

– Hvilken betydning får det for krigen videre?

– Utover at Moskva forbereder seg på en langvarig krig, er det vanskelig å si hva en eventuell mobilisering vil si. Både Russland og Ukraina har de siste månedene i økende grad tatt i bruk mindre trente, mobiliserte soldater, sier seniorforskeren.

– Innenrikspolitisk vil en ny runde med mobilisering trolig forsterke problemer med hjerneflukt og mangel på arbeidskraft, legger hun til.

Ifølge den ukrainske tjenesten til USA-finansierte Radio Liberty, skal rekrutteringen starte allerede 1. april.