Ny klimarapport: – Vi er inne i et kritisk tiår

De neste syv årene må det gjøres drastiske tiltak for å unngå de mest katastrofale klimaendringene, ifølge FNs klimapanel.

FLOM: Fire kvinner vasser gjennom oversvømte områder etter den enorme flomkatastrofen i Pakistan i fjor høst. Foto: Fareed Khan/AP
FLOM: Fire kvinner vasser gjennom oversvømte områder etter den enorme flomkatastrofen i Pakistan i fjor høst. Foto: Fareed Khan/AP

– Menneskeheten er på tynn is, og den isen smelter raskt, sier FN-sjef Antonio Guterres om den ferske klimarapporten.

Fortsatt er det mulig å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle, ifølge FNs klimapanel (IPCC). Men dette vinduet er raskt i ferd med å lukkes.

Den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 grader allerede mellom 2030 og 2035, er konklusjonen i den nye rapporten.

– Vi er inne i et kritisk tiår, sier en av FNs klimatopper Simon Stiell til The Guardian.

– Globale utslipp må kuttes med nesten 43 prosent innen 2030 for at verden skal nå målet i Parisavtalen om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, sier han.

– Ikke for sent

Selv om funnene i rapporten maler et dystert bilde, manet flere FN-topper til handling i stedet for fortvilelse da rapporten ble publisert mandag.

Det er ikke for sent. IPCC viser tydelig at det er mulig å begrense global oppvarming til 1,5 grader med raske og kraftige utslippsreduksjoner på tvers av alle sektorer i den globale økonomien, sier Stiell til avisen.

– Utilstrekkelig

En viktig internasjonal målsetting er å unngå at oppvarmingen stiger mer enn 1,5 grader. Det har imidlertid lenge vært klart at dette vil være svært utfordrende – siden det krever svært kraftige kutt i de globale utslippene.

EKSTREMVÆR: Bølger slår over en kystvei som måtte stenges på grunn av uvær i Lawrencetown i Canada. Foto: THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan/NTB
EKSTREMVÆR: Bølger slår over en kystvei som måtte stenges på grunn av uvær i Lawrencetown i Canada. Foto: THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan/NTB

Allerede i 2018 advarte FNs klimapanel mot at verden raskt var på vei mot å overstige 1,5-gradersmålet.

– Fem år senere er den utfordringen blitt enda større på grunn av en fortsatt økning i klimagassutslipp. Tempoet og omfanget av det som er gjort så langt, og gjeldende planer, er utilstrekkelig for å takle klimaendringene, skriver de

Høyere dødelighet

For hver økning av temperaturen vil farene som følge av oppvarmingen bli mer intense, understreker IPCC. Dette gjelder uavhengig av grensen på 1,5 grader.

Og fattige blir uproporsjonalt hardt rammet av klimaendringene.

– Nesten halvparten av verdens befolkning bor i regioner som er svært sårbare for klimaendringer. I det siste tiåret var dødsfallene fra flom, tørke og stormer 15 ganger høyere i svært sårbare områder, sier Aditi Mukherji, en av forfatterne bak rapporten.

Fakta om IPCCs sjette hovedrapport

 • Hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) sammenfatter den nyeste klimaforskningen.
 • Over 700 forskere og eksperter fra 90 land har deltatt i arbeidet. Også norske forskere har bidratt.
 • Rapporten er den sjette i rekken og omtales som AR6. IPCCs første hovedrapport ble utgitt i 1990.
 • AR6 er inndelt i tre delrapporter og en oppsummerende samlerapport. Hver delrapport er på flere tusen sider.
 • Den første, om det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, ble presentert i 2021.
 • Andre og tredje del kom i fjor. De handler om klimaendringenes konsekvenser og tiltak for å bremse dem.
 • Mandag offentliggjorde IPCC synteserapporten som oppsummerer funnene.

Kilder: IPCC, Miljødirektoratet, NTB

– Det er alvor nå

Regjeringens klimapolitikk holder ikke mål, er dommen fra opposisjonen etter at FNs klimapanel la fram sin rapport.

SV ber regjeringen snarest legge fram forslag til flere og større utslippskutt for Stortinget.

– Det er alvor nå. Vi har ikke mer tid å kaste bort, sier Lars Haltbrekken.

MDG kaller rapporten en marsjordre til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen. De foreslår tre strakstiltak:

– Å erstatte all motorveibygging med kollektivutbygging og lavere kollektivpriser, erstatte oljeleting med havvind og skape en ny industri basert på nullutslipp, sier partileder Arild Hermstad.

– Nå må festen være over

Norge har ikke brukt i nærheten av nok på klimatilpasning, slår Rødt fast.

– Norge mangler en seriøs og realistisk klimapolitikk for å bruke mindre energi, fly mindre og redusere det totale avtrykket vårt. I stedet åpner vi stadig flere oljefelter, også i sårbare områder. Nå må festen være over, sier miljøpolitisk talsperson Sofie Marhaug.

Venstre forventer at regjeringen nå skrur opp tempoet på klimatiltakene.

– Nå må også den norske regjeringen begynne å gjennomføre de nødvendige tiltakene og ikke bare si de riktige ordene, sier Ola Elvestuen.

Frp: Utslippskuttene bør skje i utlandet

Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitisk talsperson, Terje Halleland, mener at rapporten «illustrerer på en god måte hvorfor det er meningsløst når regjeringen her hjemme forsøker å isolere klimautfordringene til Norges landegrenser», skriver han i en e-post til TV 2.

– Skal utslippskuttene tas effektivt de neste årene er det åpenbart at det må skje gjennom billige og effektive kutt i utlandet fremfor kostbar symbolpolitikk i Norge, sier Halleland.

Fakta om klimaendringene

 • Gjennomsnittstemperaturen på jorda er stigende og allerede mer enn 1 grad høyere enn på slutten av 1800-tallet.
 • Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i 2021.
 • Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
 • Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.
 • Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.
 • I tillegg kommer smeltende isbreer og stigende havnivå. En rekke land risikerer økende migrasjon, problemer i landbruket og utryddelse av dyre- og plantearter.

Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB