NORSK SATELITT: Denne satellitten er omprogrammert og gir nå data til japanske kystvakter. (Foto: FFI/NASA/Norsk Romsenter/Nyhetsgrafikk.no.)
NORSK SATELITT: Denne satellitten er omprogrammert og gir nå data til japanske kystvakter. (Foto: FFI/NASA/Norsk Romsenter/Nyhetsgrafikk.no.)

Norsk satellitt hjelper Japan

I forbindelse med naturkatastrofen vil data fra den norske satellitten gi japanske myndigheter bedre oversikt over skipstrafikken.

Satellitten AISSat-1 benyttes i dag av Kystverket til å overvåke skipstrafikken i havområdene utenfor Norge. Kort tid etter det store jordskjelvet i forrige uke, bestemte styringskomiteen for AISSat-1 at den skulle omprogrammeres slik at den kunne være til hjelp i katastrofeområdene. Dekke skipstrafikk - Satellitten ble opprinneli

Mer innhold fra TV 2