Norge dømt for å somle med EU-direktiv

Den norske regjeringen ble onsdag dømt i EFTA-domstolen for ikke å ha innført EUs bygningsenergidirektiv i tide.

Domstolen slår fast at Norge dermed har brutt EØS-avtalens bestemmelser. EFTAs overvåkingsorgan ESA tok saken til domstolen etter at Norge tre år etter at direktivet ble innført EU ennå ikke hadde tatt det inn i lovverket.

Direktivet skulle egentlig ha vært tatt inn i norsk lovverk allerede 4. januar 2006 og omhandler blant annet en energimerkeordning for bygninger og krav til energibruk for nye bygg.

Under rettsbehandlingen begrunnet Norge utsettelsen arbeidet med endringer i lovverk og reguleringer som må på plass for at direktivet skal kunne innføres. Etter planen vil dette skje 1. januar neste år. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2