– Norge bør trekke seg fra klimaskuespillet

Bellona-leder Frederic Hauge mener det er ekstremt pinlig at Norge fortsetter å kjøpe klimakvoter fra fattige land. Han ber Norge trekke seg fra skuespillet han mener foregår i Doha.

Danmark vil ikke lenger vil kjøpe CDM-kvoter, som blant annet selges til rike land når det bygges ut storstilte vannkraftprosjekter i utviklingsland. Slik slipper de rike landene å ta alle utslippskuttene selv. Disse prosjektene er så omstridte at EU diskuterer om de skal utestenges fra markedet for handel med klimakvoter, skriver Bergens Tidende.

– Det ekstremt pinlig at Norge fortsetter å kjøpe slike kvoter, sier Hauge til NTB. Han sammenligner ordningen med å «legge sminke på liket».

CDM-kvoter er ment å redusere utslipp ved at land som har forpliktet seg til utslippskutt, kjøper kvoter fra land uten bindende utslippsbegrensninger.

Ordningen er omstridt ettersom det ofte betales for prosjekter som ville blitt gjennomført uansett.

– Vi ønsker at flere selskaper skal satse på utbygging av fornybar energi i utviklingsland. Den markedsbaserte ordningen med FN-godkjente klimakvoter bidrar til realisering av vannkraft og annen fornybar energi som ellers ikke ville blitt utbygd, sier statssekretær Henriette Westhrin (SV) i Miljøverndepartementet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2