norden-formannskap-F - Norge vil videreutvikle en nordisk velferdsstat

Norge vil utvikle velferdsstaten i et nordisk perspektiv når landet overtar formannskapet i Nordisk ministerråd neste år.

– Norden og det nordiske samarbeidet er på mange måter ved et veiskille. Den økonomiske krisen i Europa har satt sitt preg også på Norden, og velferdsstaten er under press. De nordiske landene må møte utfordringene sammen og videreutvikle samarbeidet, sa statsminister Jens Stoltenberg da han tirsdag presenterte Norges formannskapsprogram.

Han understreket at de nordiske samfunnene preges av en høy grad av velferd og likhet kombinert med sterk konkurranseevne og omstillingskraft som har vist sin styrke i en stadig mer globalisert verden.

Satsingen på et likestilt samfunn hvor kvinner deltar på lik linje med menn, er en sentral faktor i en bærekraftig velferdsstat.

– Det er viktig at vi i det nordiske samarbeidet holder fast ved denne modellen, samtidig som vi utvikler den slik at vi står best mulig rustet til å møte vår tids hovedutfordringer, sa Stoltenberg. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2